WRAP ng Pioneer Foundation alalay ng kabataan sa maayos na kapaligiran

Ang epektibong pagpapatupad ng WRAP sa Majada in Elementary School ng Laguna ay nagbibigay sa mga batang mag-aaral ng isang maagang pagsisimula sa pamumuno ng sustainable lifestyle.

Bagama’t kasabihan at binitiwan ni Dr. Jose Rizal noon, akma pa rin hanggang ngayon na “Ang kabataan ang pag-asa ng bayan.”

May mahalagang papel ang mga kabataan para gampanan ang kanilang tungkulin upang magkaroon ng maayos na bansa at komunidad. Mula sa yugtong ito ay maghahatid ito ng masasabing karera upang mapagtibay pa at makamit ang sustainable lifestyle ng mga tao.

Dahil dito, kinikilala ng Pioneer Adhesives Foundation Inc. (PAFI) ang mahalagang papel na ginagampanan ng educational institutions sa paggawa ng susunod na henerasyon ng mga pinuno. Isang makabuluhang hakbang ang ginawa ng PAFI nang ipakilala nito ang Waste Reduction Action Program (WRAP) sa Majada In Elementary School sa Calamba, Laguna, bilang unang external audience nito. Nilalayon ng WRAP na bawasan ang epekto ng basurang plastik sa kapaligiran, pataasin ang kamalayan sa kapaligiran, at turuan at hikayatin ang mga bata at guro sa elementarya na lumahok sa paghihiwalay ng basura.

Ang foundation ay nagpakita ng lecture sa environmental education sa 279 fourth-to sixth-graders at kanilang mga guro noong Disyembre 4, 2023. Ipinagdiwang ang donasyon ng isang eco-station at mga basurahan na karamihan ay gawa sa mga ginamit na materyales at pinagsama-sama gamit ang Pioneer goods ng corporate mga boluntaryo, pagkatapos ng seremonya ng turnover. Ang mga recyclable ay kokolektahin at itatapon sa mga pasilidad na ito, na ginagarantiyahan na ang mga ito ay dadalhin sa mga kilalang recycler para sa karagdagang paggamit.

Naging matagumpay ang nonprofit sa pag-iwas ng 207 kg ng plastic na basura sa mga landfill mula nang itatag ito. Sa kahanga-hangang turnout na ito, inaasahan ng PAFI na palakasin ang adbokasiya nito sa mga kabataang Pilipino at mga katuwang na komunidad habang pinapalawak din ang WRAP sa iba pang mga institusyong pang-edukasyon.

Ang engrandeng pagbubukas ng WRAP sa Majada in Elementary School sa Laguna ay isang magandang paraan para hikayatin ang mga bata na mahalin ang kapaligiran at mamuhay ng napapanatiling buhay. Kabilang dito ang paghikayat sa wastong paghihiwalay ng basura, pagpapataas ng kamalayan sa kapaligiran sa mga tahanan, paaralan, at komunidad, at pagliit ng basura sa pamamagitan ng naaangkop na pagtatapon. At sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga lokasyon para sa koleksyon, pagtatapon, at pag-recycle gayundin sa pamamagitan ng pag-donate ng mga eco-station at mga basurahan na gawa sa mga recycled na materyales at mga produkto ng Pioneer, maaari itong maging mas matagumpay sa tulong ng PAFI at mga corporate volunteers.

Makipag-ugnayan sa headquarters ng Pioneer Adhesives sa JWS Center, 731 Aurora Blvd., New Manila, Quezon City, para matuto pa tungkol sa WRAP initiative ng Pioneer Adhesives Foundation. Magsadya rin sa https://www.pioneer-adhesives.com/products/ upang makita ang webpage nito.