Walking pneumonia: Mild na uri ng pulmonya

Ang “walking pneumonia,” kilala ring atypical pneumonia o mycoplasma pneumonia, ay isang mild na uri ng pneumonia o pulmonya na tipikal na nagpapakita ng hindi gaanong malubhang sintomas kumpara sa tradisyunal na pulmonya. Ito ay sanhi ng bacteria na Mycoplasma pneumoniae, na nakahahawa sa respiratory tract at humahantong sa pamamaga ng baga. Sa kabila ng pangalan nito, ang walking pneumonia ay maaari pa ring magdulot ng malaking kakulangan sa ginhawa at hindi dapat balewalain.

Ang sintomas ng walking pneumonia ay maaaring mag-iba-iba sa mga taong mayroon nito ngunit karaniwang kasama ang patuloy na pag-ubo, mababang antas ng lagnat, pagkapagod, pananakit ng lalamunan, at sakit ng ulo. Hindi tulad ng karaniwang pulmonya, ang mga indibiduwal na may walking pneumonia ay maaaring hindi makaranas ng matinding pananakit ng dibdib o pangangapos ng hininga.

Bakit tinawag na walking pneumonia?

Tinutukoy ang sakit bilang “walking” pneumonia dahil ang mga indibiduwal ay maaari pa ring magpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na gawain sa kabila ng hindi magandang pakiramdam.

Ang mga indibiduwal na apektado ng kondisyong ito ay kadalasang nagagawang ipagpatuloy ang kanilang pang-araw-araw na gawain nang hindi nangangailangan ng pahinga sa kama o bed rest o ang pag-admit sa ospital. Hindi tulad ng karaniwang pulmonya, na kadalasang mas malala at nangangailangan ng makabuluhang interbensyong medikal, ang walking pneumonia ay karaniwang sanhi ng hindi tipikal na bakterya, gaya ng Mycoplasma pneumoniae. Ang mga bakteryang ito ay mas maliit at may natatanging kakayahan na makahawa sa respiratory tract, na humahantong sa isang hindi gaanong malubhang anyo ng pulmonya.

Gayunman, mahalagang tandaan na ang walking pneumonia ay lubos na nakahahawa at madaling kumalat sa pamamagitan ng respiratory droplets, kaya dapat mag-ingat upang maiwasan ang paghahatid nito sa iba.

Mahalagang humingi ng medikal na atensyon kung pinaghihinalaang mayroon kang walking pneumonia, dahil ang maagang pagsusuri at paggamot ay maaaring maiwasan ang mga komplikasyon.

Ang isang healthcare professional ay magsasagawa ng pisikal na eksaminasyon, susuriin ang iyong medikal history, at maaaring humiling ng mga pagsusuri sa laboratoryo tulad ng chest X-ray o mga pagsusuri sa dugo upang kumpirmahin ang diagnosis.

Ang paggamot ay karaniwang sinasamahan ng isang kurso ng mga antibiotic upang i-target ang bacterial infection at maibsan ang mga sintomas.

Ang pahinga, pananatiling hydrated, at pag-inom ng mga over-the-counter na pain reliever ay maaari ring makatulong na pamahalaan ang discomfort na nauugnay sa walking pneumonia. Napakahalagang sundin ang mga tagubilin ng doktor at kumpletuhin ang buong kurso ng mga antibiotic upang matiyak ang kumpletong paggaling at mabawasan ang panganib ng pagbabalik nito.