Varicose veins: sanhi, risk factors, prevention tips

Ang varicose veins sa mga binti.

May varicose veins ka ba? Alam mo ba kung ano ito?

Totoo naman na nakababawas ng ganda o porma kapag may varicose veins ka. Babae man o lalaki ay maaaring magkaroon nito.

Varicose veins ay ang enlarged, swollen, at twisted veins o mga ugat. Karaniwang itsura nito ay dark blue or purple in color and can be seen just beneath the surface of the skin.

The term “varicose” is derived from the Latin word “varix,” meaning twisted.

Ang condition na ito ay nangyayari kapag ang valves sa loob ng veins ay humihina o nasisira, nagiging dahilan para hindi mag-circulate nang maayos ang dugo o maipon ang dugo at ang veins ay ma-stretch at umumbok.

Varicose veins most commonly affect the legs and feet dahil sa increased pressure na nasa lower body kapag nakatayo o naglalakad.

Cosmetic concern ang varicose veins, pero may discomfort ito at maaaring maging daan sa more serious health issues kapag walang treatment na ginawa.

Ang mga sintomas ng varicose veins ay pananakit, cramping, pamamaga, mabigat o may pagtibok o throbbing sensation sa legs. Nariyan din ang pakiramdam na naiipit ang area na affected.

May severe cases kung saan ang varicose veins ay mag-cause ng skin changes, gaya ng discoloration o ulcers, at mag-increase ng peligro sa pamumuo pa ng dugo.

Ang treatment options para sa varicose veins ay mula sa pagbabago ng lifestyle at pagsuot ng compression stockings hanggang sa minimally invasive procedures o surgery, depending on the severity of the condition.

 

Paano ito nakukuha?

– Hereditary o namamana

– Kapag nagkaka-edad

– Pagkakaroon ng hormonal changes

– Pagbubuntis

– Obesity

– Kapag matagal na nakaupo o nakatayo

– Kapag mahina ang nutrisyon

– Kapag madalas o palaging kumokonsumo ng processed foods

– Kapag kulang sa fiber ang kinakain

– Walang exercise

– Kung matangkad

 

Paano nakaaapekto sa ugat ang matagal na pag-upo?

Walking puts pressure on the main blood vessel in the lower leg through the contraction and bending ng ating muscles sa mga binti. This procedure helps to create the “pump” effect, na naghihikayat sa epektibong daloy ng dugo mula sa mga binti patungo sa puso. As a result, ang pagkilos ng paglalakad mismo ay mahalaga para sa pagpapanatili ng isang normal and healthy blood supply to the lower limbs from the heart.

Kapag nakaupo tayo nang matagal, the blood flow in our legs becomes sluggish o tamad, leading to a buildup of pressure in the veins. This increased pressure can cause the veins to stretch and weaken over time, potentially leading to the development of varicose veins.

 

Koneksyon ng katangkaran sa varicose veins

Individuals with a taller stature may experience increased strain on their circulatory system, dahil mas nagtatrabaho ang kanilang katawan para ma-facilitate ang blood flow mula sa lower extremities pabalik sa puso. This heightened effort can result in complications such as blood pooling and reflux, which are associated with the development of varicose and spider veins.

 

Varicose veins treatment

Sclerotherapy and laser therapy are two popular treatment options used to address varicose veins.

Sclerotherapy – this involves the injection of a solution o gamot na direktang nilalagay sa affected veins, causing them to collapse and eventually fade away. Walang surgery ito at karaniwan ginagawa ito sa malalaking ugat.

Laser therapy – gumagamit ito ng concentrated light energy para ma-target at ma-destroy ang damaged veins. This non-invasive approach is particularly beneficial for smaller varicose veins and spider veins, as it can improve blood flow and enhance the overall appearance of the skin. Generally, hindi kailangan ng anesthetic dito.

 

Treatment para sa 18 years and above

Kailangang nasa edad 18 pataas ang dadaan sa varicose veins treatment.

This age recommendation is based on several factors, including the effectiveness of treatment options and potential risks associated with procedures.

At the age of 18, individuals are considered to have reached physical maturity, which can impact the success of varicose vein treatments. Kapag mas bata sa mga ito, they may still be experiencing growth and changes in their bodies, which can affect the outcome of procedures such as sclerotherapy or laser therapy.

 

Treatment na gagawin ng doktor sa varicose veins

Una ay kailangang masuri o dumaan sa evaluation ng doktor ang varicose veins.

Sa mas maayos na treatment ay nangangailan ito ng ultrasound because it could provide detailed imaging of the affected veins. Mula rito ay nagkakaroon targeted treatment plan ang doktor.

 

Treatment frequency

Karaniwang hindi nakukuha sa isang session ang pag-treat sa varicose veins. Nakadepende ito sa lala ng condition. May iba na umaabot ng 3 o higit pa para tuluyang ma-resolve ang issue.

Ang pagitan ng treatment ay 2 weeks.

 

Clinic, salon treatment

Piliin ang clinic o salon na magbibigay ng maayos na varicose veins treatment.

 

Presyo ng sclerotherapy

Sa karaniwang clinic na matino o legal, hindi bababa sa P3,000 per ml ng sclerosing solution. Mas napapamahal din depende sa kondisyon ng varicose veins.

 

Mga paraan para makaiwas sa varicose veins

– Iwasan laging magsuot ng sapatos na mataas ang takong

– Iwasang laging nakatayo o nakaupo

– Iwasan ang mag-cross ng legs, buddha sit, Indian sit o lotus position

– Iwasan ang paninigarilyo

– Gumamit ng compression stockings