Undas, iba pang mga katawagan sa Araw ng mga Patay

Pamilyar kayo sa salitang Undas pero alam ninyo ba ang tunay na kahulugan nito at saan ito nagmula?

Karamihan sa atin ay pamilyar sa “Undas” partikular kung nalalapit na ang paggunita sa Araw ng mga Patay o Araw ng mga Kaluluwa. Ang okasyong ito ay bahagi ng kultura natin na magtungo sa mga puntod o sementeryo para dalawin ang mga yumaong mahal sa buhay.

Ang Undas ay sinasabing hango sa salita o wika ng ibang lahi – Espanyol. Nilinaw na “sinasabing hango” dahil walang katunayang may salitang “undas” kahit noong araw.

Ang teorya sa pinagmulan ng “Undas” ay mula sa “honras” o “honrar,” mga salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay “to honor” o pagbibigay pugay, respeto o pagkilala. Mula rin ito sa katagang “honras fúnebres” o “funeral honor.”

Hindi binibigkas ang letrang “h” sa “honras” o “honrar.”

Noong unang panahon, dahil tayo ay mga Pilipino, hirap tayo sa pagbigkas ng mga salitang Espanyol, nabibigkas lamang natin ang kanilang mga salita sa paraang kaya natin. Ang “honras” o “honrar” ay nabigkas ng ating mga ninuno bilang “undas.”

Samantala, sa paglipas din ng panahon may ilang rehiyon sa atin na ang bigkas sa mga nabanggit na termino ay “undras.”

Dagdag kaalaman at paglilinaw din na ang “Kastila” ay hindi lengguwahe. Ang ibig sabihin ng Kastila ay “Castilla” na isang rehiyon o autonomous region ng sentrong Espanya.