Trivia: Intriga, interes sa kape

Coffee is a beloved beverage enjoyed by millions of people around the world. With its rich aroma and bold flavor, naging integral part of daily routines and social gatherings na ito ng tao. However, beyond its delicious taste, ang kape ay parang buhay din ng tao may interest and intrigue. Tunghayan natin kung bakit…

 

Saan hango ang Cappuccino?

The name cappuccino comes from the Italian word “cappuccio,” na ang ibig sabihin ay “hood” sa English. Ito ang itinawag sa uri ng kape dahil sa pagkakahawig nito sa hooded robes na isinusuot ng members ng Capuchin friar. Naging popular ang kapeng ito sa Italy noong 1930s at kalaunan ay kumalat na worldwide.

Capuchin friar

Arabica and robusta

When it comes to the world of coffee, one interesting fact that many people may not be aware of ay ang karamihan sa mga kape ay Arabica at robusta beans at ito ang talagang pinoproseso para mainom.

Ano ba ang katangian ng Arabica? Arabica beans are known for their delicate and nuanced flavors, kadalasang may hints ng fruit, nuts, and chocolate. Mas matamis din ito at may higher level of acidity.

Ang robusta ay mas matapang, mas mapait, as mas doble ang caffeine nito kumpara sa Arabica.

May dalawang klase ng Arabica – java at mocha. Ang java ay hango sa mismong pinagmulan nitong Java island sa Indonesia habang ang mocha ay mula sa Mocha sa Yemen.

 

Naging ban ang kape noong 1600s

Ipinagbawal ang kape noong mga unang bahagi ng 1600 dahil sa unusual stimulating effect o sa pagkakaroon ng kakaibang sigla matapos itong makonsumo.

Naging ban ito sa Ottoman Empire, historically known bilang Turkish Empire.

Ang pagbabawal sa kape sa Ottoman Empire ay nagmula sa concerns sa potensyal na epekto nito sa pampublikong pag-uugali at kaayusan sa lipunan. Ang mga nakapagpapasigla na epekto ng kape ay nakita bilang isang banta sa itinatag na mga pamantayan at mga halaga ng lipunan, dahil ito ay pinaniniwalaan na nag-uudyok sa intellectual discourse at nagpapaunlad ng isang pakiramdam ng pagiging mapaghimagsik sa mga consumer.

Higit pa rito, ang religious leaders ay nagtalo na ang mga katangian ng pagpapasigla ng kape ay katulad ng pagkalasing, na ipinagbabawal sa Islam. Bilang resulta, noong 1633, nagpalabas si Sultan Murad IV ng isang kautusan na nagbabawal sa kape, na humantong sa pagsasara ng mga coffeehouse at matinding parusa para sa mga mahuhuling umiinom o nagbebenta ng inumin. Anong punishment? Kamatayan.

 

Kailan naimbento ang instant coffee?

Puwede mong isipin na ang instant coffee ay nagsimula noong unang lumabas ang commercial o advertisement nito.  70s, 80s? Mali ka.

May rich history ang instant coffee that dates back nearly 250 years. Noong 1771, ang concept ng instant coffee ay nagsimula sa England dahil sa napakarami at dumaraming umiinom ng kape. Gayunman, noong 1910 na lamang nang opisyal na maging patented ang proseso ng pag-produce ng instant coffee sa America.

 

Bansang malakas uminom ng kape

Finland has earned the title of the country that drinks the most coffee per capita. Tulad ng kape, matapang ang coffee culture ng Finland. The average Finn consumes approximately 12 kilograms of coffee per year, which translates to about 4 to 5 cups per day. Ang pagiging coffee lover nila ay nagsimula pa noong 18th century.

 

Beer muna bago ang kape

Sa usaping almusal, bago pa man maging available ang coffee ay beer muna ang iniinom ng mga tao noon bilang panimula ng araw partikular sa Mesopotamia and Egypt. Ito ay nasa ancient times (3300 BCE to 539 BCE). The brewing process of beer involved fermenting grains, such as barley, which provided essential nutrients like carbohydrates and B vitamins. As a result, beer was considered a wholesome and nourishing breakfast option.

Alamin ang iba pang naidudulot na mabuti ng kape sa kalusugan dito.