Tips sa paggro-grocery

Dahil lahat tayo ay nasa hagupit pa rin ng krisis pangkalusugan at pang-ekonomiya, sadyang kailangan natin ngayon ang magtipid sa anomang bagay.

Aminado rin tayo na sadyang bawas na ang ating binibiling grocery items dahil marami sa ating mga kababayan ang nawalan ng hanapbuhay o nabawasan ang kinikita mula sa dati nating normal na pamumuhay.

Ano ang dapat isaisip kapag namimili sa grocery store?

* Bago magtungo sa tindahan ay maglista muna ng mga kailangang bibilihing items. Iwasang bumili ng mga item na hindi naman kakailanganin sa bahay

* Kailangan ding magkaroon kayo ng listahan sa mga kakainin sa buong linggo upang masigurong naka budget ito

* Huwag mag-grocery nang gutom o walang laman ang tiyan dahil mataas ang tendency na maging wala sa ayos ang inyong pamimili

* Huwag nang magsama ng bata dahil bukod sa delikado sila sa virus dala ng Covid-19 ay maaaring magturo pa ito ng mga item na pwedeng makadagdag sa gastos

* Bumili lamang ng item na saktong magagamit sa isang linggo para hindi na magpabalik-balik

* Maaaring ikonsidera ang mga pagkaing naka-pack na: nabalatan o nahiwaan na. Siguraduhin lamang na ito ay sariwa pa o agad na ikokonsumo sa bahay

* Piliin ang mga high-nutrition, low-cost na pagkain

* Huwag mahiyang kumuha ng freebies sa tindahan

* Ikonsidera ang pagbili ng on sale items ngunit siguraduhing magagamit ito sa inyong bahay

* Ikonsidera rin ang pagbili ng frozen food dahil ang mga ito ay matagal masira

* Piliin ang mga item na nasa likod ng mga lagayan dahil karaniwang naririto ang mga bago at fresh na items partikular sa mga tinapay, inumin at iba pa

* Bumili na ng maramihan kung on sale, mas makakamura, o mas maganda ang offer nito kumpara sa ibang brand. Siguraduhin lamang na may sense ang pagkuha ng mga ito. Suruin din ang mga expiration date ng mga ito

* Huwag basta maniwala sa branded items, subukan ang iba na may parehas na kalidad ngunit mas mura