Tips para matanggal ang mantika sa pagkain

Mapapansin ang makapal na taba na namuo sa corned beef. Mainam na tanggalin ang sebo bago ito lutuin upang makaiwas ang katawan sa cholesterol buildup.

Hindi maiiwasan na magkaroon ng mantika ang ating mga kinakain – maging luto man ito sa loob ng ating mga tahanan o sa labas. Ngunit iba ang pangamba natin kapag ang mantikang ito ay hindi natin kayang kontrolin na makapasok sa ating katawan. Malabo ba talagang makontrol?

Kung nasa tahanan naman tayo ay mas mayroon tayong magagawa para mabawasan – kung hindi man maiwasan – ang mantikang mapupunta sa atin katawan. Malaking bagay ito para maiwasan ang pamumuo ng kolesterol sa ating katawan partikular sa mga ugat upang manatali pa ring maayos ang kalusugan.

Ilan sa mga tip para maiwasan ang kolesterol

1- Kung mayroon kayong hilaw na karne (beef o pork), bago ito lutuin ay maaari nang tanggalin ang mga taba nito lalo na kung wala talagang nakain sa inyo nito. Puwede rin itong gawin sa manok na tatanggalin ang mga taba o balat bago lutuin.

Ang mga taba na maaaring bawasan o tuluyan nang tanggalin sa ilulutong putahe. Ang mga tabang ito ay maaaring paunti-unting ipakain nang luto sa inyong alagang hayop.

2- Kapag may naluto nang karne at kung kinabukasan pa naman ito muling isasalang at kakainin, mainam na pagkagaling sa refrigerator ay tanggalin ang mga namuong taba o mantika.

Ang mga mantikang puwedeng tanggalin sa mga pagkaing itinabi mula sa refrigerator.

3- Sa pagluluto o pagpapalambot ng mga karne ay mapapansin na lulutang ang mga mantika. Sa ganitong estado ay maaaring ihiwalay na ito.

4- Sa mga delata, partikular halimbawa ng corned beef ay mainam na tanggalin din ang sebo nito bago iluto.

Ang mantika na ito ay nakadikit sa corned beef na maaaring tanggalin bago iluto.

Sa mga paraan na ito ay naiiwasan na malagay sa peligro ang ating kalusugan.

Ang mga tatanggaling mantika ay idiretso na sa basurahan at huwag sa lababo dahil magdudulot lamang ito ng pagbabara sa inyong tubo o drainage.