Tipid-tubig tip: Car wash, swimming pools ibabawal?

Paghinto ng mga operasyon ng car wash at swimming pools ang isa sa mga nakikitang paraan para matugunan ang kakulangan ng suplay ng tubig sa Metro Manila at karatig lalawigan nito.

Ayon sa National Water Resources Board (NWRB), ang paraang ito ay naging implementasyon noong 2019 nang bumaba ang lebel ng tubig sa Angat Dam sa 116 cubic meters bunga ng tagtuyot at mas kaunting bagyo noon.

Ang NWRB ay ahensya ng pamahalaan na nakatuon sa yamang tubig at tubig na maiinom sa bansa at gumaganap ng mga tungkuling pangregulasyon, quasi-judicial, at paggawa ng patakaran.

Dahil sa paulit-ulit na pagkawala ng tubig na nararanasan sa kasalukuyan sa Metro Manila at mga karatig lugar nito, inaaral ng NWRB ang mga kahilingan ng Maynilad Water Service Inc. at Manila Water na palawakin ang kanilang water allotments. Naroon ang pangamba dahil nababa ang lebel ng tubig sa nasabing dam.

Abiso naman ng Maynilad na prayoridad nila ang mga ospital na mabigyan ng tubig kahit pa may malawak na water service interruptions.