Tamang pananamit para sa plus size women

Makatutulong ang deep neck tops tulad ng classic V-neck para magkaroon ng pahabang hitsura ang inyong pigura.

Sa curvy o plus size na pigura, kalimitang problema ay kung paano ang tamang get-up o porma. Ito man ang inyong mga pigura ay mahalagang maging ismarte sa pananamit.

Ang pinakaunang dapat na gawin sa tamang pagporma ay ang pag-amin sa totoong pigura ninyo para nauunawaan at nagiging madali ang paraan para magbihis nang maayos.

Sa apple shape bodies, isa sa dapat na iwasan ay ang pagsusuot ng maluluwag na damit. Kahit kumportableng isuot ang mga ito ay tiyak na masakit sa mata. Ang pag-iwas sa mga ito ay pag-iwas sa puna o insulto ng iba. Mali rin ang pag-aakala na naitatago nito ang malaking size ng katawan. Tandaan na nakawawala lamang ito ng tamang pigura. Mas mainam na magpatahi ng mga damit na tama sa inyong sukat.

Makatutulong din ang pagtingin sa mga fashion magazine para sa makakuha ng mga magagandang ideya sa pananamit. Sundan din ang mga marurunong talagang influencer na kasukat ng inyong katawan para sa dagdag na ispirasyon.

Iba pang dapat na maiwasan ng apple shape bodies

– magpokus sa clothing tag size – kung kasya at flattering sa inyo, bilhin ito. Hindi importante ang mismong size kung hindi ang sukat nito na kasya sa inyo

– maluluwag na pang-itaas na sasabayan pa ng maluluwag na pang-ibaba

– pagsuot ng stripes na malalapad lalo na ang horizontal stripes dahil lalo lamang kayong pinalalapad nito

– naglalakihang design na mas malaki pa sa sukat ng platito

– sobrang liit na mga designs

– sobrang sikip na damit kabilang ang underwear. Tandaan na iyan ang foundation ng outfit ninyo kaya mahalagang mag-invest dito. Magsuot ng skin color bra sa ilalim ng sheer o light colors na damit para maiwasan na makita ang bra na suot ninyo

– malalapad o malalaking manggas (sleeves)

– naglalakihang kuwelyo

– belt na sobrang laki at hindi akma ang kulay sa damit

Mga dapat suotin

–  Makatutulong ang deep neck tops tulad ng classic V-neck para magkaroon ng pahabang hitsura ang inyong pigura. Siguraduhin lamang na bagay ito o mae-emphasize nang tama ang inyong dibdib

Subukan ang high waisted pants na nagpapahaba sa inyong frame at pinapasok nito ang inyong tiyan sa tamang paraan. Safe ring magsuot ng straight-leg jeans para sa mas flattering o versatile na porma.

– Magsuot ng pantalon na may medium to solid colors para magkaroon ng illusion na mas maliit na size

– Mas safe magsuot ng straight-leg jeans para sa mas flattering o versatile na porma

– Subukan ang high waisted pants na nagpapahaba sa inyong frame at pinapasok nito ang inyong tiyan sa tamang paraan