Tamang paglilinis ng alulod, drainage

Isa sa mga problema sa tahanan ay ang alulod (rain gutter) at drainage (imburnal) na nakararanas ng pagbara kaya nagreresulta ng mga pagbaha.

Sa pagbibigay solusyon, ang unang ­dapat abangan ay ang ma­gandang panahon lalo na kung maaraw. Samantalahin habang walang ulan at linisan o palinisan ang inyong alulod at imburnal.

Alulod

Kadalasang bumabara sa alulod ay ang mga bato, mga dahon o mga tangkay mula sa mga puno, iba’t ibang basura, o namuong dumi ng mga hayop tulad ng pusa, at iba pa. Minsan ang bara ay nawawala rin sa alulod pero ito naman ay naiipon sa tubo (downspouts) na nakadugtong dito.

Kailangang magkaroon ng regular na pagli­linis dito kahit dalawang beses sa loob ng isang buwan. Pero kung prone ito sa mga pagbabara ng mga dahon o mga ­sangang nalalaglag mula sa puno ay kailangang ang paglilinis ay mas dalasan pa.

Para maiwasan ang pagbara sa tubo ay maglagay ng screen sa alulod bilang filter o kaya ay leaf guards. May mga nabibili nito sa hardware na ilalagay na lamang o maaaring gumawa na lamang nito na mas matipid.

Piliin ang uri nito na plastic filter mesh para hindi kalawangin o hindi agad masira.

Mas makatutulong din kung babawasan ang mga tangkay at dahon sa inyong mga puno upang hindi ito maging sagabal sa function ng inyong mga alulod.

Drainage

Ang pagbara sa imburnal ay maaaring resulta ng mga basurang naririto mula sa mga bagay na yari sa plastic, sanitary products gaya ng wipes, tissue, at feminine pads. Posibleng magbara ito dahil sa mga buhok na naipon o kaya ang mga sebong namumuo rito, sabon, mga pagkaing natira, at maaari rin namang may tumutubong mga ugat dito na maaaring sa halaman o sa puno nanggaling.

Gaya ng alulod, kailangang regular na minamantina ang kalinisan ng imburnal. Mas ma­kabubuting ipalinis ito sa experienced o experts para masigurong matatanggal ang mga bara hanggang sa pinakamalalim na lebel nito. Matapos na malinisan ay dapat ding lagyan ito ng filter mesh o trench drain filters para maiiwas ang mga bagay na nagpapabara sa normal na takbo ng tubig dito.