Tamang edad sa pagpapakasal

Kailan ka magpapa-sakal? Este, kasal? Biro man ito pero puwedeng may laman, dahil ang pagpapakasal ay hindi basta-basta.

Sa usapang pagpapakasal, iba-iba ang opinyon ng bawat isa sa kung kailan ba ang pinakatamang  edad upang magpakasal. May iba na nagsasabi na wala sa edad ang pagpapakasal, ang pagpapakasal ay kung kailan ka ready nang magpakasal. Pero, hindi lahat ng tao ay ganito ang paniniwala.

Mga rason bakit kailangan ikonsidera ang edad ng pagpapa-kasal

  1. Medical reasons

– Alam nating lahat na hindi tayo bumabata, kung anuman ang mga kaya nating gawin habang tayo ay bata pa, maaaring hindi na natin kayang gawin kapag tayo ay may edad na. Hindi mo naman siguro gugustuhing mag-alaga ng mga bata habang ikaw ay uugod-ugod na. Habang tayo ay tumatanda, nawawalan na rin tayo ng gana sa sekswal na aktibidan na isa sa mga parte ng buhay-mag-asawa.

  1. Psychological reasons

– Ayon sa obserbasyon, ang isang taong nasanay nang matagal na walang kasama sa buhay ay mahihirapang makapag-adjust at makisama.

  1. Personal reasons

– Mayroong mga nagpapakasal ng late na mas may ibang priority kaysa ang pagpapa-kasal.

  1. Societal reasons

– Dito papasok ang bawat tradisyon o paniniwala. Katulad na lamang sa India na kinakailangan kapag ang isang tao ay nasa edad 20-25, sila ay kasal na. Ganoon din sa European countries na nasa 30-34 naman na edad ang pagpapakasal dahil mas mababa na ang tsansa ng paghihiwalay sa mga ganitong edad.

Tamang edad para sa mga kababaihan upang magpakasal

Ang masayang pagsasama o successful marriage ay maaaring makamit sa anumang oras o anumang edad pero mayroong eksaktong edad na napagkasunduan ng ilan sa mga eksperto upang magpakasal.

Late teens and early 20s

– Ayon kay Dr. Fisher, isang psychologist na mayroong specialty sa marriage counceling, “On average, the younger the couple is when they get married, the more problems they have.” Dinagdag pa niya na ang mga magkasintahan na nagpapasyang magpakasal sa kanilang early 20s ay mas mayroong malaking tsansa ng paghihiwalay dahil marami pa ang pagbabagong dadaanan nila. “People grow so much in their 20s. If you get married early, the risk of changing drastically and waking up feeling like you have nothing in common (with your spouse) and wanting different things in life is high.” paliwanag niya.

– Isa pang nakikitang risk sa pagpapakasal sa early 20s ay hindi na nabigyan ng pagkakataon na maranasan ang iba’t ibang salik na maibibigay ng buhay.” When you are too young, the risk is you may not have had opportunities yet to have different partners and experiences, and this is how you find what you want and what you don’t want,” sabi niya. “There is a lot of self-exploration and growth that happens when we date,” dagdag pa niya.

– Ayon naman kay Kelsey Torgerson, isang licensed clinical social worker, na ang paghihintay hanggang ma-fully develop ang utak, na kadalasang nangyayari kapag ang isang tao ay nasa edad ng 25, bago magpakasal ay importante. “It is also important to experience stressors with your partner that you overcome, so if you have a high school sweetheart, you should see how you two handle college, long distances, studying abroad, or getting two jobs. You want to know that you have the conflict management strategies in place for a healthy, successful marriage down the road.” saad niya.

– Ayon naman kay Callisto Adams, a certified dating and relationship expert, na ang mga tao na nasa edad na ganito ay hindi magkakapareho ng lebel kung paano mapananatili ang pagsasama, “That is due to the lack of experience, awareness, maturity, and level of communication that takes to hold the bases of a marriage strong and standing.”

Late 20s and mid-30s

– Naniniwala si Dr. Wayatt Fisher, isang lisensyadong psychologist na eksperto sa pagpapayo sa kasal, na mas matagumpay ang pagsasama kapag nasa ganitong edad na ang pagpapakasal. “By the time we are getting to the late 2os we have a clear sense of who we are and what we want out of life. Once you get to this age you are more established, you are more settled, and you are more focus on who you are. By your late 20s, you are sinking into that, but the time you are in your late 30s, you’re there.”

– Ayon naman kay Adams, ito na ang pinaka-ideal na edad upang magpa-kasal. “By the time one has reached the late 20s or early 30s, generally, they’re aware, experienced, and mature when it comes to dealing with trauma, issues, (emotional, health, financial, etc.) and communication.” “You’re more capable of responsibility, accountability, and freedom during those years of lie. Not to mention that you’re more likely to be financially stable, which is optimal if you’re looking to start a family,” paliwanag ni Adams.

Late 30s and beyond

– “If you’ve been single for a long time, you can be more set in your ways. You think your way is the right way, and it can be hard to compromise and share power. That is where the conflicts can come up,” paliwanang ni Dr. Fisher.

Kung susumahin ang mga pag-aaral at pagsasaliksik nila, ang tamang edad para magpakasal ay ang mga nasa late 20s hanggang early 30s.

Tamang edad para sa mga lalaki para magpakasal

Ilan sa mga kalalakihan ay gusto nang magpakasal habang nasa batang edad pa sila. Ito ang mga dahilan kung bakit:

Men in their 20s

– Mas magiging masaya ka

– Mas madaling magpalaki ng mga bata

– Magkakaroon ng oras sa sarili

– May gana para kumita ng pera

– Mga kondisyon na hindi magiging perpekto

30s

– Ikaw ay mature

– Mae-enjoy ang buhay nang solo

– Alam ang pagpapalaki ng mga bata

– Matatag na ang pinansyal na katayuan

– Kayang magresolba ng mga problema

Para sa mga kalalakihan, ang ideyal na edad upang magpakasal ay sa pagitan ng 28 hanggang 32 taong gulang.