inquiries: admin@bilibb.ph

BFAD

‘No approved therapeutic claims’: Mga dapat maunawaan dito

Ang katagang "No approved therapeutic claims" ay madalas na makikita sa mga food supplement at iba pang produktong pangkalusugan, tulad ng food o dietary supplements. Nangangahulugan ito na ang produkto ay hindi nasuri o naaprubahan...

Recent posts

Google search engine

Popular categories