Stomach ulcer: Gastric o duodenal ulcer? Anong lunas dito?

Ang stomach ulcer ay ang paghapdi na nabubuo sa loob ng lining ng tiyan at sa bandang itaas ng small intestine o bituka. Ito ay nangyayari kapag ang gastric acid ay kinakain ang protective lining ng tiyan. Madalas din itong pagkamalan na heart burn.

Mga sintomas ng ulcer

Ang mga sumusunod ay mga nararamdamang sintomas ng stomach ulcer:

– Sakit ng tiyan na parang nasusunog, mainit, o mahapdi.

– Paglaki ng tiyan

– Mahirap matunawan (lalo na sa mga matatabang pagkain)

– Pakiramdam na nasusuka o pagsusuka

– Hindi inaasahang pagbagsak ng timbang

– Hindi makakain dahil sa sakit

– Dighay nang dighay

– Pakiramdam na palaging busog

– Nahihirapang uminom ng mga liquid

– Itim na kulay ng dumi o mayroong dugo sa dumi

– Masakit ang dibdib

– Pagkapagod o pagkahapo

– Nahihirapan sa paghinga

– Pakiramdam ay mawawalan ng malay

Mga klase ng stomach ulcer

 1. Gastric ulcer- Nagmumula sa loob ng tiyan
 2. Duodenal ulcer- Nagmumula sa loob at bandang itaas ng small intestine (duodenum)

Paano o bakit nagkakaroon ng stomach ulcer?

 1. Impeksyon dulot ng bacteria na Helicobacter pylori (H. pylori)
 2. Madalas o mahabang panahon na paggamit ng nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) katulad ng ibuprofen (Advil, Motrin IB, at iba pa.) at naproxen sodium (Aleve).
 3. Ang stress at pagkain ng maanghang na pagkain ay hindi nagdudulot ng ulcer ngunit isa ito sa mga dahilan kung bakit mas lumalala ang ulcer.
 4. Paninigarilyo rin ay isang dahilan kung bakit nati-trigger ang ulcer ngunit hindi ito isang dahilan kung bakit nadedebelop o nagkakaroon ng ulcer.

Mga maaaring maging komplikasyon kapag hindi nagamot ang ulcer

 1. Internal bleeding o ang pagdurugo sa loob. Itinuturing itong slow bleeding na maaaring bumagsak sa anemia o sa malalang pagkawala ng dugo na maaaring mauwi sa pagkakaospital o pagsasalin ng dugo.
 2. Pagkabutas ng tiyan na maaaring mauwi sa seryosong impeksyon.
 3. Obstruction. Maaaring maharang ng peptic ulcer ang daanan ng pagkain sa ating digestive tract na siyang nagiging dahilan ng pakiramdam ng palaging busog, nasusuka at mabilisang pagbaba ng timbang.
 4. Gastric cancer. Ayon sa pag-aaral, ang mga taong mayroong impeksyon na dulot ng H. pylori-na siyang isang dahilan ng stomach ulcer, ay mayroong mataas na tsansang magkaroon ng gastric cancer.
 5. Perforation. Maaaring tumulo ang pagkain at digestive juice mula sa digestive tract dahil sa ruptured ulcer. Ito ay isang makabuluhang medikal na isyu na nangangailangan ng agarang pangangalaga.

Mga dapat at hindi dapat kainin at gawin kapag mayroong stomach ulcer

 1. Protektahan ang sarili sa impeksyon. Bagama’t hindi pa natutukoy kung paano maglaganap ang mga H. pylori, mayroong mga ebidensya na nakukuha o naipapasa ito sa pamamagitan ng mga pagkain at inumin. Kaya hangga’t maaari ugaliin ang paghugas ng kamay at kumain ng pagkaing nalutong mabuti.
 2. Use caution with pain relievers. Kung palaging umiinom ng pain relievers at napapansing mas lalong sumasakit ang tiyan, subukang bawasan ang pag-inom sa mga ito o kumain muna bago uminom ng mga ito.
 3. Kumain ng prutas at gulay. Nakatutulong ito upang gawing healthy ang lining ng ating bituka at tiyan. Ayon din sa pag-aaral noong taong 2017, nakatutulong ang mga prutas at gulay upang maiwasan at magamot ang stomach ulcer.
 4. Kumain ng pagkain na mayaman sa fiber. Nakatutulong ito para maiwasan ang pagkakaroon ng stomach ulcer.
 5. Probiotics. Ang mga pagkain at inumin na mayaman sa active bacterial content katulad na lamang ng probiotic yogurt ay makatutulong upang maiwasan ang impeksyon na dulot ng H. pylori. Nakatutulong din ito upang maibsan ang indigestion.
 6. Vitamin C. Makatutulong ito upang makaiwas sa H. pylori.
 7. Iwasan o limitahan ang paggamit o pag-inom ng NSAIDs o nonsteroidal anti-inflammatory drugs.

Mga lunas sa stomach ulcer

 1. Antibiotics. Maaari kang bigyan o resetahan ng iyong doktor ng antibiotics upang patayin ang bakteryang H. pylori. Ang ilan sa antibiotics na madalas ibagay ay tetracycline, metronidazole, clarithromycin at amoxicillin. Ngunit hindi puwedeng basta-basta na lamang uminom ng antibiotic kung hindi ito binigay ng iyong doktor.
 2. Proton pump inhibitors (PIPs). Nakatutulong ito upang bawasan ang mga stomach acid. Ilan sa mga ito ay esomeprazole, dexlansoprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole at rabeprazole.
 3. Histamine receptor blockers (H2 blockers). Nakatutulong din ito upang bawasan ang stomach acid sa pamamagitan ng pagpigil sa kemikal na nagsasabi sa katawan upang mag-produce nito (histamines). Ilan sa mga ito ay ang famotidine, cimetidine, at niatidine.
 4. Antacids. Ito ang pinakakaraniwan at mabilis mabili kahit walang prescription o reseta mula sa doktor na nakatutulong upang ma-neutralize ang stomach acid.
 5. Cytoprotective agents. Nakatutulong ito upang protektahan ang lining ng tiyan.
 6. Bismuth Subsalicylate. Isa rin ito sa mga gamot na maaaring mabili kahit na walang prescription mula sa doktor. Ito ay karaniwan sa pangalang Pepto-Bismol.