Sobrang tulog nakahihina, nakapapagod

Kahit hindi puyat o hindi nagbabawi ng tulog, naranasan na ba ninyo na kapag nasobrahan kayo sa tulog ay pagod na pagod o hinang-hina pa rin ang inyong katawan?

Ito ngayon ang tanong ng marami: bakit kung kailan mahaba ang tulog ay doon pa sila napagod? Alamin natin.

Ang totoo, ang kawalan o kakulangan sa tulog at sobrang tulog ay nagdudulot ng pagkapagod ng katawan.

May maiksing paliwanag dito si Dr. Michael Breus, isang clinical psychologist at parehong diplomate ng American Board of Sleep Medicine at miyembro ng American Academy of Sleep Medicine…

– Ang average person ay nangangailangan ng 7.5 oras na tulog – hindi walo – kada gabi

– Mayroon tayong limang sleep cycles at ang ikalima ay ang REM o rapid eye movement.

– Ang ikatlo at ikaapat mula sa sleep cycle ay ang stages na mahirap gumising

– Kung natutulog ka ng higit pa sa kailangan, maaaring magising ka sa later part ng sleep cycle, ibig sabihin mararamdaman ang pagka-groggy o pagkahilo o pagkapagod

Ang sobrang pagtulog ay hindi rin laging maganda sa katawan.

Ano ang sleep cycle?

Ang average person ay may limang sleep cycles kada gabi. Kada sleep cycle ay umaabot ng 90 minutes. Ang 90 minutes na limang sleep cycle ay 450 minutes. Ibig sabihin, may 7.5 oras na tulog sa bawat gabi.

Gayunman, sa eksplenasyon pa ni Dr. Breus, hindi naman talaga ang haba ng tulog ang tinitingnan dito kung hindi kung kailan nagigising sa pagitan ng sleep cycles. Ang yugto ng pagtulog na nagising ka ay ang may pinakamalaking epekto na tinatawag na sleep hangover.

Mayroong stage one, two, three, four, at REM. Ayon kay Dr. Breus, ang stage 1 at stage 2 ay stages na madali kang magising, habang ang REM ay stage na may kahirapan para magising. Pero ang 3 at 4 ay ang stages na pinakamahirap magising.

Kapag natutulog ka ng labis na isa o dalawang oras kaysa sa karaniwang ginagawa mo, malamang na magising ka mula sa REM cycle, o sa cycle 3 o 4, ibig sabihin mas ramdam mo ang pagkahilo o pagkapagod.

Ito rin ang dahilan kung bakit mas effective ang short power nap. Ang longer naps kasi ay pupuwersahin kang gisingin sa later part ng sleep cycles, kaya mas pagod sa halip na nakapahinga. Ang advisable na short power nap ay 25 minutes.

Sa ibang pag-aaral, may koneksyon sa pagitan ng labis na pagtulog at kakulangan ng enerhiya. Lumilitaw na ang anomang paglihis mula sa normal na mga pattern sa pagtulog ay maaaring makasira ng mga ritmo ng katawan at madagdagan ang pagkapagod sa araw. Ang pinakamahusay na solusyon ay malaman kung gaano karaming oras ng pagtulog ang tama para sa iyo at pagkatapos ay manatili dito – kahit na ikaw ay nasa bakasyon, weekend, o holiday.

Kapag sobra ang tulog ito ay tinatawag na hypersomnia. Ang pagkakaroon nito ay kalimitang nagsimula sa pagkabata. Kung hindi mo laging nararamdaman ang pagod, maaaring may iba nang nangyayari. Maaaring ito ay dahil sa lifestyle factors. Kapag hindi nakakukuha ng maayos na tulog on a regular basis, babawi ang katawan na nauuwi sa sobrang pagtulog.

Ayon pa sa mga eksperto kapag ang tao ay sobra kung matulog, maaaring taglay niya ang mga sumusunod:

– depression

– thyroid issue

– sakit sa puso

– sleep apnea o seryosong sleep disorder kung saan ang paghinga ay nahihinto at muling nagsisimula

– narcolepsy o sleep disorder na tumutukoy sa sobrang pagtulog, sleep paralysis, halusinasyon o kawalan ng kontrol sa muscle at iba pa

– dahil sa mga gamot na iniinom

Komplikasyon

Sa taong may hyperinsomnia, ang sobrang pagtulog ay maaaring sanhi ng mga sumusunod:

– anxiety o pagkabalisa

– sobrang babang enerhiya

– problema sa memorya

Kahit pa walang sleep disorder, ang sobrang pagtulog ay maaaring may negatibong epekto sa kalusugan gaya ng:

– pananakit ng likod

– pananakit ng ulo

– diabetes

– obesity

– depression

– sakit sa puso

– mataas na peligro sa kamatayan

Kailan dapat magpasuri sa doktor?

Kung sobra-sobra matulog at ito ay lampas sa anim na linggo, magpasuri sa doktor upang malaman kung ano itong kondisyon na ito at para malaman ang tamang gamutan.