SIM Card Registration Act, nilagdaan na

Sa paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos sa SIM Card Registration Act itong Oktubre 10, nangangahulugan na ito ay ganap nang batas na dapat iimplementa at sundin sa buong bansa.

Ang selyadong SIM Card Registration Act o Republic Act No. 11934 ay ang unang batas na nilagdaan ng pangulo bilang punong ehekutibo ng bansa na ginanap sa Malacañan.

Sa naturang batas na ito ay malinaw na nakasaad ang mga sumusunod:

– Ang mga provider ng Telco at direktang dealer ay obligadong humiling ng wastong anyo ng pagkakakilanlan bago magbenta ng mga SIM card.

– Magkakaroon ng angkop na mga kahihinatnan para sa pagpaparehistro ng SIM card na may hindi tama o kathang-isip na impormasyon, paggamit ng mga kathang-isip na pagkakakilanlan, o pagsali sa mapanlinlang na aktibidad.

– Kinakailangan ng mga Telco na ibunyag ang buong pangalan at address ng mga may-ari ng SIM card bilang tugon sa isang subpoena o utos ng hukuman.

– Ang mga taong may SIM card ay mayroon nang deadline para sa pagpaparehistro sa mga carrier. Kung hindi mo gagawin, made-deactivate ang mga SIM card.

– Ang mga kumpanya ng telekomunikasyon ay kinakailangang magpanatili ng mga talaan ng mga subscriber SIM card. Ang mga kumpanya ay kinakailangang magbigay sa National Telecommunications Commission ng isang listahan ng lahat ng mga awtorisadong dealer at ahente sa buong bansa sa bawat quarter.

– Kapag tumitingin sa mga krimen gamit ang mga telepono, maaaring humingi ng telcos ang mga organisasyong nagpapatupad ng batas upang mahanap ang may-ari ng SIM card.