Self-love Day: A Reminder para i-prioritize ang sarili

Ngayong February 13, ipinagdiriwang ang Self-love Day.

Dedicated ang taunang pagdiriwang ito para i-promote at i-practice ang self-love, self-care, at self-compassion.

The purpose of this day is to emphasize the importance of nurturing and valuing oneself, both physically and emotionally. Just imagine kung paano ka mamahalin nang totoo ng ibang tao kung ikaw mismo ay wala nito sa sarili mo o kung kulang ang pagmamahal na ibinigay mo sa iyong sarili.

This Self-love Day serves as a reminder to prioritize self-care and to make time for activities that bring joy and fulfillment. Kapag mahal natin ang ating sarili, maaari nating maramdaman ang higit na pagma-manage sa ating buhay.

Si Christine Arylo, isang self-help expert mula sa California at ang may-akda ng aklat na Madly In Love With ME: The Daring Adventure To Becoming Your Own Best Friend, ang nagtatag ng Self Love Day noong 2008.

Bakit mahalaga ang self-love?

Sa ating mundo na patuloy na naghahatid sa atin ng mga mensahe ng pagdududa sa sarili at paghahambing, ang paglinang ng pagmamahal sa sarili ay mahalaga para sa pagpapanatili ng isang positibong pag-iisip at isang malakas na pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili. When we love ourselves, inuuna natin ang sarili nating mga pangangailangan, nagtatakda ng healthy boundaries, at gumagawa ng choices na naaayon sa ating mga halaga at hangarin. This, in turn, leads to increased self-confidence, improved mental and emotional health, and better overall quality of life.