Sapat na tulog mahalaga sa kalusugan

Hindi lahat sa atin ay nakakukuha ng sapat na tulog. Ang pagkakaroon ng maayos na tulog ay malaking benepisyo sa ating kalusugan.

Ang halaga ng sapat na tulog ay kasing halaga rin ng regular na ehersisyo at tamang pagkain. Kapag may sapat na tulog ay maaasahan ang katawan at kaisipan na mag-function nang tama.

Sa pagtulog ay mare-reset din ang utak upang maging productive sa susunod na araw. Nare-restore ang tamang galaw ng utak kung maayos kang nakatulog.

Ang tulog na sapat ay dapat ding nasa oras at hindi basta kung kailan ka lamang gustong matulog. Tandaan na ang tulog sa gabi ay mas mabuti kumpara sa tulog sa umaga o kung kailan may araw.

Mga benepisyo ng sapat na tulog

– Makukuha ang optimum health at well-being

– Nare-repair ang ibang damages sa katawan

– Naiiwas sa depresyon

– Nagkakaroon ng tamang konsentrasyon

– Naiiwasan ang pagtaba o nagkakaroon ng maayos na calorie regulation

– Mayroong maayos na athletic performance

– Naiiwas sa anumang heart disease

– Mas maayos na social at emotional intelligence

– Nababawasan ang pamamaga sa katawan tulad ng inflammatory bowel diseases na nakaaapekto sa gastrointestinal tract

Ang haba ng pagtulog ay depende sa tao at sa kanilang mga edad.

Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention ang mga sumusunod ay dapat na ikonsidera:

* Newborns (0–3 months): 14–17 hours

* Infants (4–12 months): 12–16 hours

* Toddler (1–2 years): 11–14 hours

* Preschool (3–5 years): 10–13 hours

* School age (6–12 years): 9–12 hours

* Teen (13–18 years): 8–10 hours

* Adult (18–60 years): 7-plus hours

* Adult (61–64 years): 7–9 hours* Adult (65+ years): 7–8 hours