Saging: Susi sa pagpapahinog ng ibang prutas, gulay

May mga prutas o gulay ba kayong hindi pa makonsumo dahil hilaw pa ang mga ito?

Ang paglalagay ng mga prutas sa isang paper bag na may saging ay isang paraan para mapabilis ang pagkahinog; ang saging ay lilikha ng karagdagang ethylene gas kasama ang iba pang mga prutas sa bag, at ang paper bag ay siyang nagkukulob sa ethylene gas, na magpapabilis sa pagkahinog.

Ano ba ang ethylene gas? 

Kasama ng iba pang mga hormone at signal, ang ethylene na gaseous na hormone ng halaman ay mahalaga sa pag-trigger ng pagkahinog ng maraming prutas. Karaniwan, ang isang hindi pa hinog na prutas ay may kaunting ethylene. Inilalabas ang ethylene habang tumatagal ang prutas bilang senyales upang isulong ang pagkahinog ng prutas.

Pero siyempre para hindi agad mahinog ang ibang mga prutas at gulay, ilayo ang saging sa mga prutas o gulay na hindi kailangang ng agarang pagkahinog.

Kung walang saging, paano mapapahinog ang prutas, gulay?

Paper bag pa rin ang kailangan at ang prutas na gusto mong pahinugin. Ilagay ang prutas sa paper bag, pagkatapos ay hayaan ito nang ilang araw. Ang prutas ay mas mabilis na mahinog kung ilalagay ito sa isang paper bag dahil ang bag ay nakakakuha ng ethylene. Para sa mga avocado, saging, peras, peach, at kamatis, ang pamamaraang ito ay epektibo.