Saan nanggagaling ang inggit, selos? Mayroon ka ba nito?

Isa ka ba sa nakararamdam ng inggit? Ang inggit ba ay kapatid ng selos?

Ano ba ang inggit?

Ang inggit o envy ay ang emosyon na nararamdaman ng isang tao kapag wala sa kaniya ang kung anumang mayroon sa iba tulad ng abilidad, ari-arian, kapangyarihan at iba pang aspeto sa buhay.

Dalawang klase ng inggit

 • Benign envy (benijden sa Dutch)

– Ito ay ang inggit na kung saan pinupuri ang kung anuman ang mayroon sa iba at ginagamit ito para mas maging maigi.

 • Malicious envy (afgunst sa Dutch)

– Ito ay ang inggit na kung saan gagawin ang lahat para hilain paibaba ang kung sinuman ang nasa itaas.

 

Ano naman ang selos? 

Ang jealousy ay mula sa salitang Pranses na “jalousie” na nanggaling sa salitang “jaloux”, “zelosus” at salitang Griyego na “zelos.”

Binigyang pangalan din ito ng sikat na manunulat na si William Shakespeare bilang “green-eyed monster” sa kadahilanang ang kulay berde ay nakakonekta sa selos at inggit na galing sa ekspresyong “green with envy”.

Ang selos ay karaniwang nangyayari sa isang relasyon sa pagitan ng dalawang tao. Ito rin ay estado ng kawalan ng kapanatagan, takot at pag-aalala sa kung anuman ang kulang o wala sa kanila.

Maaari ring makaramdam ng galit, sama ng loob, kakulangan, kawalan ng kakayahan at pagkasuklam kapag nagseselos.

Mga senyales kapag naiinggit ang isang tao

 • Pakiramdam ng kababaan
 • Pananabik
 • Hinanakit sa mga pangyayari
 • Udyok para mas maging mainam
 • Paghangad sa kung anuman ang mayroon sa iba
 • Hindi pagsang-ayon sa damdamin
 • Hindi kasiyahan para sa naabot ng iba

Mga senyales ng pagseselos

 • Kinakatakutan ang pagkawala
 • Paghihinala
 • Nagagalit sa panghihinala
 • Walang kasiguraduhan
 • Kalungkutan
 • Nakararamdam ng kalungkutan kapag may naabot ang iba

Ano ang dahilan kung bakit mayroong naiinggit?

Ang pagkainggit ay nararamdaman kapag mayroong nangyayaring pagkukumpara. Sa pagkukumparang ito, nararamdaman nila na hindi sila nagtagumpay sa ibang bagay o hindi sila bagay sa kung anumang grupong kinabibilangan nila sa ngayon.

Mga dahilan kung bakit mayroong pagseselos 

Ang selos ay nagsisimula kapag ang isang tao ay mababa ang kumpyansa sa sarili. Kapag ang isang tao ay mababa ang tingin sa sarili. Kapag ang isang indibidwal ay hindi kontento sa sarili, at walang katiyakan, ito ang magtutulak upang makaramdam ng pagseselos.

Bagaman pinagkakamalan ng karamihan na ang inggit at selos ay magka-pareho mayroon pa ring pinagkaiba ang dalawa. Ang inggit ay ang pagka-gusto sa kung anuman ang mayroon sa iba at ang selos ay pakiramdam ng takot at kawalan ng katiyakan sa mga bagay-bagay.

Ano naman ang insecurity? 

Ang insecurity ay ang kawalan ng kapanatagan sa mga bagay-bagay. Ito ang madalas na dahilan kung bakit nagkakaroon ng selos at sa kabilang banda naman, selos ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng inggit.

Kaya kung susumahin, magka-kapatid ang kawalan ng kapanatagan, selos at inggit. Hindi man sila iisa ng ibig sabihin, sila naman ay magka-karugtong. Ngunit mayroon silang isang aspeto ng pagkaka-pareho, ito ay ang kapag naramdaman mo o mayroon ka ng isa sa kanila, naapektuhan nito ang kaligayahan na maaari nating maramdaman. Ang pagiging kontento sa kung ano ang mayroon tayo ang tanging solusyon para maiwasan ang kawalan ng kapanatagan, selos at inggit.

“Insecurity comes with jealousy, and jealousy comes with envy.” – Kate Mabini