Rumble strips malaking tulong sa driver na pagod

Rumble strips

May idea ba kayo sa nakikitang white strips sa daanan tulad Skyway, expressway at iba pa? Ang tawag sa mga ito ay rumble strips.

Rumble strips are a type of road safety feature that serve the important purpose of alerting drivers to potential hazards or changes in road conditions. Kung kayo ang tipong biglang inaantok o nakakatulog na driver sa gitna ng biyahe ay malaking bagay ang ruble strips. When a vehicle passes over them, it creates a distinct vibration and audible noise, na tinatawag na “rumble,” which serves as a warning to drivers.

The primary function of rumble strips ay para maiwasan ang anumang accidents sanhi ng driver fatigue, inattention, or drifting out of the lane. By providing a tactile and auditory feedback, they effectively grab the attention of drivers and encourage them to take corrective action.

Ang rumble strips ay kadalasang naka-install sa gilid at gitna ng highways o roads na may high-speed limits, kung saan kung saan ang panganib ng mga sasakyang lumihis sa kalsada ay mas malaki. Makikita rin ito sa center of certain roads upang maiwasan ang head-on collisions o para ipahiwatig ang mga paparating na intersection o mga pagbabago sa daloy ng trapiko.

Noong 1952 sa New Jersey sa Amerika pa nagsimula ang pagkakaroon ng naturang road safety feature, when their effectiveness in reducing accidents was first recognized. Sa una, ang mga ito ay inukit lamang sa ibabaw ng kalsada gamit ang iba’t ibang paraan, tulad ng pag-ukit o paggiling. However, advancements in technology have led to the development of more sophisticated and durable rumble strip designs, such as raised profile strips or synthetic strips that can be applied to the road surface.