Respeto, konsiderasyon sa matatandang magulang: Isang pangangailangan at hindi opsyon

Bilang mga indibidwal, mahalagang kilalanin ang napakahalagang papel na ginagampanan ng ating mga magulang sa ating buhay.

Ang mga magulang ang mga tagapag-alaga at tagapagbigay sa buong formative years natin bilang mga anak – na inialay ang kanilang oras, lakas, at sources upang matiyak ang ating well-being and growth. Gayunman, habang tumatanda sila, karaniwan nang hindi pinapansin ng ilang indibidwal ang mga pangangailangan ng kanilang mga magulang at sa halip, asahan silang patuloy na gampanan ang kanilang mga tungkulin nang hindi isinasaalang-alang ang pinsalang maaaring idulot nito sa kanila.

Ang pag-uugali na ito ay maaaring ilarawan bilang isang uri ng pang-aabuso, dahil ito ay nagpapabaya sa likas na dignidad at karapatan ng ating mga matatandang mahal sa buhay. Napakahalagang kilalanin ang kahalagahan ng paggalang at pag-aalaga sa ating mga matatandang magulang, dahil karapat-dapat sila sa ating suporta at pasasalamat sa kanilang mga huling taon.

 

Mga madalas na ginagawa ng mga anak sa kanilang mga magulang

Ito ang mga madalas, kung hindi man palagi, na ginagawa ng mga anak sa kanilang mga magulang na matanda na

1- Regular na hinihingan ng tulong-pinansyal ng mga anak (single, at lalo na ang may mga asawa na) ang kanilang matanda nang mga magulang

2- Ginagawang regular na katulong o yaya/yayo ang mga magulang ng kanilang mga anak

3- Ginagawang regular na katulong ang mga magulang para sa buong pamilya ng kanilang mga anak

 

Mga dapat ikonsidera bago hingan ng pabor o tulong ang mga magulang

1- Bilang mga anak, kung kayo ay may trabaho o mas malaki ang kita kaysa sa magulang. Hindi na dapat pang asahan ng mga anak ang kanilang mga magulang para sa regular na pinansyal na tulong. Mas lalong hindi dapat gawin ito kung ang mga anak ay may trabaho naman o mas malaki ang kinikita kumpara sa kanilang mga magulang – lalo na kung wala namang regular na pinagkukunan din ng pera ang mga ito.

Hindi rin tama na (sapilitan) kunin ang pera (gaya ng pensyon, perang bigay mula sa kaanak, kaibigan, kumunidad o gobyerno) ng mga magulang para lamang sa kapakanan ng mga anak o sa sariling pamilya nito.

Hindi dapat humingi ng regular na tulong-pinansyal ang mga anak sa mga magulang na gagamitin pang-date, panggala o gimik, gastos sa kasal, gastos sa binyag ng apo, gastos sa sariling pamilya ng mga anak at iba pa.

Lalong hindi tama na ang matatandang mga magulang pa ang magbabanat ng mga buto para lamang mabuhay ang kanilang mga anak na mas malakas pa sa kanila.

2- Kung ang magulang ay matanda na. Kung tutuusin, kung ang mga magulang ay nasa 50 anyos na ay hindi na dapat pa sila hingan talaga ng regular na tulong lalo na ang tulong-pinansyal. Dapat isipin ng mga anak na kung may pera man ang mga magulang ay dapat mailaan na lamang ito sa regular nilang gastusin para sa kanilang pagkain, mga gamot, at iba pang regular na pangangailangan.

3- Kung ang mga magulang ay may iniinda nang sakit. Kung pisikal nang humihina ang katawan ng mga matatandang mga magulang o hindi na sapat ang lakas hindi dapat pang asahan ang mga ito na gumalaw pa bilang pabor sa mga anak – na isipan na pati ang buhay ng anak ay maging intindihin pa ng mga ito.

4- Alaga bilang gabay lamang sa mga apo. Ang mga apo ay hindi dapat regular na alagaan ng kanilang mga lolo at lola. Ang dapat na asahan ng mga magulang ng mga apo mula sa mga lolo at lola ay bilang mga supervisor lamang.

Hindi dapat gawing regular na katulong ng mga apo ang mga lolo at lola nito. Dapat may regular na katulong, yaya, o yayo ang mga apo at ang tanging gagawin lamang ng mga lolo at lola ay i-supervise ang mga katulong sa pag-aalaga sa mga apo.

5- May sariling buhay din ang mga magulang na tumatanda na. Palaging isipin na matapos na naaruga at nabuhay hanggang sa mapag-aral ang mga anak at magkatrabaho ang mga ito, mga magulang na ang kanilang naging sandalan sa mahabang panahon.

Sa panahon na tumatanda na ang magulang ay dapat lalong isipin na may sarili rin naman silang buhay na dapat nilang intindihin. Ang mga tumatandang mga magulang ay maaaring papunta na sa dapit-hapon ng kanilang buhay at kung may natitira pa silang panahon sa mundo ay hindi na ito kasing haba tulad ng dati.

Hayaang mag-enjoy at i-enjoy ang buhay ng mga magulang. Karapatan nila iyan na hindi dapat maagaw.

 

Sa mga nasabing sitwasyon ay dapat isipin din naman ang kapakanan ng mga tumatanda o matanda nang mga magulang. Isipin na tapos na o naka-“graduate” na ang mga ito para mag-alaga pa nang regular sa mga anak at mga apo.

Kung tutuusin mas okay din naman na magbigay ng tulong ang mga anak sa kanilang magulang. Hindi naman masamang magsukli sa panahong ibinigay ang mundo ng mga magulang sa kanilang mga anak simula sa pagkamusmos hanggang sa tumuntong sa tamang edad.