Red flags sa relasyon: Itatama ba o ititigil na?

Ang isang relasyon ay katulad ng isang traffic light. Go kung masaya pa at nararamdamang may pagmamahal pa. Slow down kung may hindi na pagkakaintindihan at stop kung wala nang tama sa pagsasama.

Red flags. Simbolo ito ng paghinto, tulad sa relasyon na sa isa’t isa ay wala nang respeto.

Ano nga ba ang salitang relasyon? Pagsasama? Magkakasama? Sama-sama? Kasunduan?

Technically speaking, ang relasyon ay ang paraan kung saan ang dalawa o higit pang mga konsepto, bagay, o tao ay konektado, o ang estado ng pagiging konektado. Pero maaari ring ang relasyon sa pagitan ng dalawang tao o grupo ay ang paraan ng kanilang pakiramdam at pag-uugali sa isa’t isa.

Ano ba ang ibig sabihin ng maganda o healthy na relasyon?

Ang healthy na relasyon ay kinabibilangan ng katapatan, pagtitiwala, paggalang at bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga kapareha at sila ay nangangailangan ng pagsisikap at kompromiso mula sa parehong mga tao. Dito ay walang imbalance ng kapangyarihan. Iginagalang ng magkapareha ang kalayaan ng isa’t isa, maaaring gumawa ng sarili nilang mga desisyon at magbahagi ng mga desisyon.

Kailan nagiging toxic ang relasyon?

Ang isang hindi healthy relationship ay maaaring tukuyin bilang isa na nailalarawan sa isang patuloy na pattern ng pag-uugali, tulad ng kawalan ng komunikasyon, kawalan ng balanse sa kapangyarihan, kawalan ng paggalang sa isa’t isa, kawalan ng mga limitasyon, pang-aabusong verbal, physical, at emotional, at iba pa.

Bakit nagiging hindi maayos ang relasyon? Sa pangkalahatan, “ang mga hindi maayos na relasyon ay resulta ng mga pangunahing pangangailangan na hindi natutugunan; pakiramdam na nanganganib o hindi ligtas sa iyong kapareha; mahinang komunikasyon; at isang pangkalahatang kawalan ng tunay na pagmamahal at emotional intimacy,”

Red flag list

Sa panahon ngayon, ang salitang “red flag” o senyales ng hindi kaaya-ayang pag-uugali ng tao, ang terminolohiya ay mas ginagamit sa konsepto ng pakikipagrelasyon.

Ano ba ang “red flags” sa isang relasyon? Ayon sa asianparent.com, isiniwalat dito ng mga nanay ang kanilang mga sariling depinisyon sa mga salitang “red flag”. Nakapaloob dito ang limang senyales na kanilang ikinokonsidera na “red flags”.

  1. Kawalan ng respeto sa karelasyon. Kasama rito ang kawalan ng respeto ng iyong partner sa magulang mo. Ang isang pag-iibigan o relasyon ay mas tumatagal at mas matibay kung mayroong respeto sa isa’t isa. Walang sapat na dahilan para disrespetuhin o abusuhin ang iyong karelasyon. Nangyayari dito ang mga pagbibitaw ng mga masasakit na salita, na kung minsan ay umaabot sa pisikalang pag-aaway. Mas prayoridad dapat ang kaligtasan at hindi pagbuhatan ng kamay ang karelasyon.
  2. Pagsisinungaling nang paulit-ulit sa karelasyon. Ang pagiging tapat ay kalakip ng respeto. Mahalaga ang pagiging totoo at pagiging tapat sa kapareha, dito masusukat kung gaano ka-“faithful” or “loyal” ang bawat isa sa inyo. Ang pagiging totoo ay daan para sa maayos na usapan tuwing may argumento, at ang iyong katapatan ang siyang magsisilbing tagapagtaguyod ng inyong relasyon. Ang pagsisinungaling ay ang siyang dahilan ng mga argumento na kung minsan ay nauuwi lamang sa hiwalayan.
  3. Pagiging makasarili sa relasyon. Dapat ay nagagawa ninyo ang salitang “give and take”. Kung ang isa sa inyo ay puro pagkuha ng para sa kaniya at hindi marunong magbigay, ito ay hindi mainam sa relasyon. Hindi lamang pagdating sa mga bagay ang “give and take”, kasama na rito ang pagbibigay ng oras para sa sarili. Kahit mag-partner na kayo ay dapat mayroon pa ring oras para sa sarili o “self-love” katulad ng paglabas kasama ng mga kaibigan o pag-shopping. At dapat alam ang limitasyon bilang mag-partner at tuwing kasama ang mga kaibigan.
  4. Walang sariling desisyon at laging nakadepende sa iba. Kung minsan ay madalas humingi ng advice sa mga kaibigan o magulang at mas sumusunod pa sa desisyon ng iba. Normal lang na humingi o tumanggap ng mga payo ngunit alam mo dapat ang tama sa mali at pagiging metikuloso sa mga bagay na alam mong hindi maganda sa ikatatakbo ng relasyon.

Ang pakikialam ng mga magulang ang siyang dahilan din minsan ng pag-aaway, madalas sinusunod lalo na kung may hindi sila gusto sa partner ng kanilang anak. Kilala ang pag-uugali na ito sa pagiging mama’s boy or papa’s girl.

  1. Pagiging makontroladong pag-uugali, hindi maiiwasan na masakal ang partner sa tuwing siya na lamang ang nasusunod sa lahat ng bagay. Mas mainam na may pagkakaisa, dapat ay balanse ang tungkulin ninyo bilang mag-partner. Marapat lang na gampanan ang mga papel ninyo sa buhay ng isa’t isa. Bigyan ng tsansa ang isa’t isa na magdesisyon at pag-usapan nang mabuti, hindi mainam na isa lamang ang siyang nagkokontrol sa mga bagay-bagay.

Iyan lamang ang ilan sa “red flags” na pag-uugali sa isang relasyon, nakikita mo man sa pisikal o nararamdaman, mas mabuting iwasan at huwag hintaying ikaw ay maubusan at mawalan ng respeto sa sarili.

Kailan dapat ititigil ang relasyon?

Kung sa tingin mo ay gumaganap ka ng isang bahagi, kumikilos at tumutugon batay sa kung paano mo iniisip na dapat kaysa sa tunay, maaaring gusto mong suriin muli kung ano ang nangyayari. Kung hindi mo magawang maging totoo sa iyong kapareha, may mga kapintasan at masamang mood, palaging nauulit, at lahat, maaaring hindi ito ang tamang relasyon para sa iyo. Sa ganitong takbo, ikaw na mismo ang sasagot na kung may reg flags sa inyong relasyon, itatama mo ba ito o ititigil na?