Rasong ‘lalaki ako’ para mambabae ‘di lamang morally problematic

Hindi tama ang maging rason ng mga lalaki na “lalaki ako” kung bakit sila nambababae o bakit hindi nila ito maiwasan.

Studies have shown that the justification of womanizing behavior by reasoning that “I am a man” is not only morally problematic kundi batay din sa mga maling pananaw sa kasarian at mga pamantayan ng lipunan.

Bukod pa rito, pinabulaanan ng scientific research ang paniwala na ang mga lalaki ay likas na naka-program na humanap ng multiple sexual partners dahil sa biological factors. Bagama’t maaaring may mga pagkakaiba-iba sa sekswal na pag-uugali sa pagitan ng mga indibidwal, ang mga pagkakaibang ito ay naiimpluwensyahan ng napakaraming salik o factors kabilang ang cultural upbringing, personal values, and social influences rather than a simple “I am a man” justification.

It is not appropriate for a man to use the justification of being male as a reason for engaging in womanizing behavior due to the inherent fallacy in such reasoning. Ang paniniwala na ang pagiging isang lalaki ay nagbibigay sa kanya ng karapatan sa hindi tamang pagtrato o pag-objectify sa mga babae ay hindi lamang may depekto kundi nagpapatuloy din ng mga nakapipinsalang gender stereotypes.

Ang ganitong uri ng justification ay nagpapatibay sa paniwala na ang kasarian ay isang determinant ng pag-uugali at nagtatakda ng isang dangerous precedent para ma-excuse sa mga walang galang at hindi etikal na pagkilos sa iba. In reality, one’s gender does not dictate their behavior towards others, at ang paggamit nito bilang isang dahilan para sa pagiging babaero ay isang labis na pagpapasimple ng mga komplikadong pakikipag-ugnayan ng tao.

Higit pa rito, reducing the act of womanizing to a mere consequence of being male overlooks the importance of personal responsibility and accountability. Every individual has the agency to make conscious decisions about their actions and should not hide behind their gender as a shield for inappropriate behavior.

Ang paggalang sa iba, anuman ang kasarian, ay dapat na isang pangunahing prinsipyo na gumagabay sa mga pakikipag-ugnayan at relasyon. Sa pamamagitan ng pagwawalang-bahala sa prinsipyong ito at paggamit sa mga katwiran na nakabatay sa kasarian para sa pag-uugali ng pagiging babaero, hindi lamang sinasaktan ng mga indibidwal ang kanilang tinututulan kundi pinananatili rin ang isang kultura ng kawalang-galang at hindi pagkakapantay-pantay. Samakatuwid, napakahalaga na i-challenge at tanggihan ang paniwala na ang pagiging isang lalaki ay nagdadahilan sa pag-uugali na pagiging babaero, at sa halip ay itaguyod ang paggalang sa isa’t isa at pagkakapantay-pantay sa lahat ng interpersonal na relasyon.