Pumreno kapag mababa o negatibo ang emosyon

emosyon

Kapag sobrang mababa o negatibo ang iyong emosyon lalo na kung ikaw ay galit, magpahinga ka muna. Pumreno.

Kapag negatibo ang ating emosyon ay mahirap kumilos, mag-isip at unawain ang mga bagay-bagay. Minsan ay nangyayari pa na kapag tayo ay sobrang galit ay walang preno nating hinaharap ito. Pinapatulan natin ito nang walang preno at nakapagbibitaw ng hindi magagandang salita o aksyon kaya ang nangyayari ay lumalala pa. Ang masakit pa rito, sa maraming pagkakataon ay mahirap nang mabawi ang nasabi at nagawa dahil lamang sa pinairal ang galit. Sa huli ay ikaw din naman ang mahihirapan dito.

Makatutulong ang paghinga nang malalim, pag-inom ng tubig at ang pagdarasal. Tulad ng sinasabi ng iba, tao lamang tayo na nagkakamali. Ngunit kung mas kaya mong pumpreno agad dahil negatibo ang emosyon, mas mainam ito para malayo ka sa kapahamakan.

Kapag lumamig na at bumalik na sa normal ang emosyon ay mas madali nang harapin ang sitwasyon. Dito ay makapagdedesisyon nang maayos at makapagsasalita nang may katuturan. Higit sa lahat ay hindi ka nakapananakit ng iba at ng iyong sarili.

Tandaan na mahirap mabago o maitama ang maling nagawa – kahit pa ito ay hindi sinasadya. Laging nakataya rito ang iyong karakter o imahe – bagay na dapat mong iniingatan upang maging maganda at magaan ang takbo ng iyong buhay.