Pinakamaruruming bagay na madalas hawakan

bag

Hindi lahat ng germs ay delikado. Napakarami sa mga ito ay masasabing harmless dahil kailangan din nating malantad sa germs para ma-develop ang immunities. Dahil may germs na nagdadala ng sakit, dapat maging maingat tayo at iwasan na ma-expose sa maruruming bagay. Kailangan din nito na palaging nalilinisan para maiwasan na tamaan ng iba’t ibang uri ng sakit.

Isa sa pinakamaruming karaniwang ginagamit ng tao ay ang bag.

Ang bag ay humahakot ng milyong-milyong germs at viruses dahil kung saan-saan ito nilalapag at hindi alintana kung anong puwedeng makuhang sakit mula rito. Ang pinakamaruming parte nito ay ang hawakan at ilalim.

Maliban sa bag, heto ang listahan ng mga pinakamaruming bagay na madalas nating ginagamit:

1. Telepono. Mobile phones, landlines, o ano pa mang klase ng telepono. Ang mga ito ay dumadampot din ng iba’t ibang sakit. Ayon sa pag-aaral, mas marumi pa ang telepono kumpara sa toilet seats. Dahil palagi tayong glued sa paggamit nito, palagian din itong linisan gamit ang antibacterial wipes o punasan gamit ang antibacterial na alcohol.

2. Door knobs. Napakaraming nahawak nito sa loob man ng bahay, opisina at iba pang lugar kaya puwedeng tawaging istasyon ng bacteria. Kung tutuusin maaaring kumapit dito ang live bacteria sa loob ng 24 oras.

3. Supermarket carts. Kapag nasa labas na tayo ng bahay, mas marami tayong mahahawakang germs dahil exposed na ang mga gamit sa publiko na hindi naman talaga tayo sigurado kung malilinis sila sa katawan. Ang isang halimbawa nito ay ang supermarket cart. Home E-coli ang isa sa puwedeng madampot dito dahil matapos hawakan ang raw food products ay hahawak naman sa handles ng cart. Sa cart na iyan ay laging link ang mga sakit at iba pang health concerns.

4. Hand towels. Ito ang makikita sa tabi ng lababo sa banyo sa bahay man o sa opisina.

Dahil ginawa ito para maka-absorb ng tubig para matuyo ang balat natin, asahan din nating maaaring pamugaran ito ng bacteria lalo na kung hindi naman tayo marunong sa tamang paghuhugas ng mga kamay. Idagdag ninyo pa riyan ang bacteria na maaaring masalin mula sa loob mismo ng banyo.

5. Computer keyboard at mouse. Sa panahon ngayon na abala ang maraming tao sa paggamit ng computer, tiyak na makakukuha rin tayo ng sakit mula sa palagiang paghawak sa keyboard at mouse nito kung hindi rin naman ito nalilinisan nang regular.

6. Pera (barya o papel). Napakarumi ng pera dahil kung sino-sino ang humahawak nito at kung ano-ano ang pinanggalingan. Ang perang papel ay mabilis makakuha ng bacteria, mikrobyo, at viruses dahil ito ay gawa at may halong cotton fibers kaya ideal surface ito para pamugaran ng dumi o microorganisms.

Sa pag-aaral pa, daang species ng microorganisms ang nasa pera, lalo na ang papel nito, ang pinakasagana rito ay ang sanhi ng acne, kabilang ang iba pang harmless skin bacteria.

Ilan sa infectious diseases na maaaring makuha sa pera ay ang sipon, trangkaso, respiratory syncytial virus (o RSV na may dalang ubo, o pagbahing at karaniwang tumatama sa mga bata), hepatitis C virus, Escherichia coli (E. coli), vaginal bacteria, at salmonella.