Para sa new mommies: Tips sa pagpapaligo ng sanggol

Walang limitasyon sa edad sa paggamit ng mga produkto para sa mga sanggol, pero hanggang maaari ay hindi sila dapat paliguan hanggang sa mawala ang tuod ng pusod (umbilical cord).

Kapag tuyo o magaling na ang pusod, mainam na paliguan ang sanggol gamit ang espongha o malambot at maliit na basahan at maligamgam na tubig. Ang pagpapaligo sa sanggol ay dalawa hanggang tatlong beses sa loob ng isang linggo upang hindi matuyo ang balat. Gumamit lamang ng sabon at shampoo na nararapat sa mga sanggol. Iwasan ang makulay o may kulay at mabangong prokdukto nito.

Ang additives sa produkto tulad ng phthalates at parabens ay maaaring makairita sa balat ng sanggol. Sa pag-shampoo, gamitan lamang ang sanggol nito na isa hanggang dalawang beses bawat linggo.

Ang tamang oras sa pagpapaligo ng bagong silang na sanggol ay kung kailan ito alerto o aktibo – puwede sa umaga, hapon o gabi at hindi malamig ang lugar. Siguraduhin ding hindi nagmamadali, walang ibang iniisip upang matiyak ang kaligtasan ng bata habang pinaliliguan.

Iwasang paliguan ang sanggol matapos na ito’y pakainin. Palipasin ng isa o dalawang oras bago ito paliguan.

Iba pang tips

1- Kung hindi sigurado sa produktong pansanggol, maaaring kumuha ng kaunti nito saka ipahid sa maliit na bahagi ng balat ng sanggol (siko, sakong). Obserbahan matapos ng dalawa o tatlong minuto. Kapag walang pamumula, pamamantal o ano pang kakaiba sa balat na lumabas ay senyales na ligtas ito sa bata.

2 – Iwasan ang mababangong amoy ng produkto para sa sanggol. Kapag may kulay o mabangong amoy, tiyak na may dagdag chemicals ito na makaiirita sa balat ng sanggol.

3 – Iwasan ang bubble baths (mabulang paliguan) sa sanggol dahil nagiging dahilan ito para magkaroon ng urinary tract infections o UTI.

4 – Iwasang mababad ang products sa balat ng bata habang pinaliliguan. Sapat na 1-2 minutong nasa balat ito ng sanggol at agad na banlawan.

5 –  Iwasan ang sobrang pagkuskos sa balat ng bata dahil hindi naman ito kasing dumi ng adult na lantad sa kung ano-anong dumi.

6 –   Kapag ang sanggol ay wala pang anim na buwan, huwag direktang ipahid sa kanyang balat ang produkto habang pinaliliguan. Gumamit ng sponge para rito.

7 – Sa paglilinis sa sanggol maging partikular sa lugar o sa folds (tupi) nito gaya ng leeg, singit, puwet, hita, baba, at kilikili.