Panatilihing malinis ang kitchen

Kitchen

Kusina ang isa sa pinakaabalang mga lugar sa bahay o kahit pa sa opisina kaya dapat mapanatili rin itong malinis – palagi.

Sa kahit anong bagay, laging may benepisyo ang pagiging maayos at malinis. Sa kusina, dahil dito hinahanda ang mga pagkain, mayroong dapat na isaalang-alang para din naman sa kaligtasan ng lahat.

Aminin natin, may mga nagluluto na marumi o magulo talagang gumamit sa kusina. Ang ganitong senaryo ay maaari namang mabawasan kung hindi man maiwasan.

MAGING MINIMAL. Iwasan ang magkaroon ng kung ano-anong bagay na exposed sa kusina tulad ng condiments, kasangkapan sa pagluluto tulad ng kaldero, chopping boards, hand towels at iba. Mainam na ilagay ito sa loob ng cabinet upang hindi rin naman malantad sa mga dumi o bacteria.

Kapag ang mga gamit ay nasa tamang lugar ay mas madaling makapagtrabaho sa loob ng kusina at naiiwasan ang aksidente sa palagiang pagliligpit ng mga ito.

MAGBAWAS NG MGA GAMIT. Kung hindi na ginagamit ang ilang bagay sa kusina, mainam na ito ay ipamigay na lalo na ang may mga sira na puwede namang pakinabangan ng iba sa pagre-recycle. Siguro naman ay may nangangalakal sa inyong lugar, maaari niyang magustuhan ang pinaglumaan ninyo.

MAGLINIS PA. Naghihintay na kumulo ang tubig o ang niluluto? Subukan na maglinis ng ibang parte sa kusina. Siguruhin din naman na kung may dumi na tatanggalin ay hindi ito mahahalo sa niluluto. Huwag mag-aksaya ng oras dahil kahit ang pagbabawas ng mga pagkain na hindi na puwede sa loob ng refrigerator ay malaking kaginhawaan na para sa inyo.

Maaari rin namang habang naghihintay ay suriin ang mga tubo, tiles, dingding o kisame na may sira upang maagapan ang anomang magpapalaki ng problema lalo na sa gastusin sa pagkukumpuni nito.

MAGING MAAYOS PALAGI. Palagiang maging maayos sa kusina. Huwag umpisan at tapusin ang gawaing kusina na marumi o magulo. Laging isaisip ang mga bagay tulad ng pag-iwas na iwang nakababad sa tubig ang sponge o iwanan ang mga basahang nakatupi. Ang mga ito ay dapat mapanatiling tuyo para iwas sa pagkakaroon at pagdami ng bacteria.

Walisan ang sahig at punasan ito kabilang ang countertops, cabinet ng may antibacterial solution.