Panatang Makabayan, may bagong bersyon

Pambansang panunumpa ang Panatang Makabayan. Sa paglipas ng panahon ay nababago rin ito kung saan mula sa orihinal na bersyon na ginawa noon ay nagkaroon muli ito ng pagbabago.

Mula sa ikalawang bersyon ay binago ang salitang “nagdarasal” at pinalitan ng “nananalangin” sa ilalim ng kautusang inilabas ng Department of Education (DepEd) na DepEd Order No. 004 series of 2023 na nilagdaan ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte noong Pebrero 14, 2023.

Ang pagbabago ay dumaan sa konsultasyon ng mga eksperto o linguists at sinabing ang “nananalangin” ay mas angkop, unibersal at mas taimtim o espirituwal.

Ang pinakabagong bersyon:

Panatang Makabayan

Iniibig ko ang Pilipinas,

aking lupang sinilangan

tahanan ng aking lahi;

kinukupkop ako at tinutulungang

maging malakas, masipag at marangal.

Dahil mahal ko ang Pilipinas,

diringgin ko ang payo

ng aking mga magulang,

susundin ko ang tuntunin ng paaralan,

tutuparin ko ang tungkulin

ng mamamayang makabayan;

naglilingkod, nag-aaral, at nananalangin

nang buong katapatan.

Iaalay ko ang aking buhay,

pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

Nilinaw ng kagawaran sa mga paaralan at iba pang kinauukulan na ang “Panatang Makabayan” ay bibigkasin sa flag-raising ceremony, sa panahon ng klase, at bilang bahagi ng pang-araw-araw na aktibidad na programa sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan at DepEd Offices sa bansa.

Dating bersyon

Sa kautusan ng DepEd ay nagkaroon ng pagbabago ang Panatang Makabayan noong Nobyembre 12, 2001 (DO 54, S. 2001). Ito ay iniutos para sa pribado at pampublikong paaralan sa bansa.

Ang binagong bersyon mula sa orihinal:

Panatang Makabayan

Iniibig ko ang Pilipinas,

aking lupang sinilangan,

tahanan ng aking lahi;

kinukupkop ako at tinutulungang

maging malakas, masipag at marangal.

Dahil mahal ko ang Pilipinas,

diringgin ko ang payo

ng aking magulang,

susundin ko ang tuntunin ng paaralan,

tutuparin ko ang tungkulin

ng mamamayang makabayan:

naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal

nang buong katapatan.

Iaalay ko ang aking buhay,

pangarap, pagsisikap

sa bansang Pilipinas.

Ang orihinal na Tagalog na bersyon ng Panatang Makabayan

Panatang Makabayan

Iniibig ko ang Pilipinas

Ito ang aking lupang sinilangan

Ito ang tahanan ng aking lahi

Ako ay kanyang kinukupkop at tinutulungan

Upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang

Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang

Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan

Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas

Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at nang buong katapatan

Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa.

Ang Panatang Makabayan na binago sa panahon ng kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon na si Raul Roco. (DepEd website)

Ang orihinal na Tagalog na bersyon ng Panatang Makabayan ay hango sa “Patriotic Oath” na isinulat noong 1935 at kalaunan ay isinalin sa ating wika ni Benjamin Trinidad.

Patriotic Oath

I love the Philippines,
my land of birth,
home of my race.
I am protected by it and aided
to become strong, industrious and honorable.
Since I love the Philippines,
I shall heed the counsel of my parents,
I shall obey the rules of my school,
I shall fulfill the duties of a patriotic citizen,
serving, studying, and praying with utter fidelity.
I offer my life, dreams, and striving
to the Philippine nation.

Marami ang nagsasabi at nakapapansin na mas maganda ang orihinal na bersyong Tagalog ng Panatang Makabayan dahil mas buo nitong naipapahiwatig kung ano ang katungkulan ng mga Pilipino sa Pilipinas.