Pampahaba ng buhay: Ingat sa kalusugan, iwas sa stress

Kailangang maging positive tayo – hindi sa anumang sakit kundi maging positibo sa buhay.

Kailangan ito dahil mahalaga ito lalo na ngayon na mataas ang presyo ng mga bilihin.

Ang pagiging positibo ang isa sa pinakamabisang paraan para maging healthy at safe tayo sa buhay. Isang mabuting paraan ito para hindi magkasakit at makaiwas sa mga gastos.

Paano ba ang maging positibo sa buhay?

Clear our minds – Mahalagang klaro at maayos ang ating isipan. Dapat nasa pag-iisip natin na kailangan tayong maging matibay. Lilipas din kung anuman ang pinagdaraanan natin ngayon na hindi natin gusto o ginusto.

Stay connected – Malaking tulong ngayon ang internet connection partikular ang paggamit ng social media sa panahon ng krisis. Magkaroon ng regular na kumustahan sa ating mga pamilya, kamag-anak o kaibigan. Mainam na gawin ito lalo na at magkakalayo tayo sa isa’t isa. Pero dahil social media, umiwas sa usaping magbibigay ng stress.

Learn to unplug – kung may stress, depression o toxic na mga taong nae-encounter sa anumang social media platform, mahalagang i-unplug din ang sarili mula rito. Hindi lamang physical distancing ang dapat mangyari ngayon. Kailangan talagang may distansya tayo sa mga bagay-bagay na makasisira sa ating mood, araw, o sa takbo ng ating buhay. Matuto rin tayong pumreno sa mga bagay na maaaring magbukas sa unhealthy na argumento – lalo na kung alam nating wala naman itong halaga o patutunguhan. Mahalagang may pagkontrol tayo sa ating emosyon.

Eat healthy – kumain ng masusustansyang mga pagkain tulad ng mga gulay, prutas at isda. Malaking panlaban ito para maiwasan natin ang mga sakit.

Exercise – kahit pa pakaunti-kaunting pag-eehersisyo at kung gagawin ito sa bawat araw o tatlong beses sa isang linggo ay mainam nang lakas para ang ating katawan at isipan ay gumanan nang maayos. Mahalaga ring may pagkonsulta muna tayo sa doktor bago ang pag-eehersisyo para malaman kung akma ito sa atin.

Sleep well – iwasan ang magpuyat para ang sapat na tulog ang maging dahilan para makapag-repair ang katawan sa espesipikong pakasira nito. Ang tamang haba rin ng tulog ay makabubuti upang ang ating isipan at katawan ay maging malusog.

Be with good people – mahalagang mamili ng mga taong kakausapin o sasamahan. Kailangan ang circles mo ay mga positibong tao para hindi maapektuhan ang sarili – mental, emotional health o ano pa man iyan.