Pakibaba ang toilet lid, please!

Toilet Lid

Nakaihi ka na o kaya ay nakapagbawas na rin sa banyo. Pero ang bilin, ibaba muna ang toilet lid bago i-flush. Bakit kailangang gawin ito?

Dapat ibaba ang toilet lid hindi dahil masagwa tingnan o baka mahulugan ng kung ano-ano. Hindi rin dahil sa sinabi sa Feng Shui. Hindi ito basta simpleng usaping lamang.

Sa maraming pagkakataon, anoman ang inilalabas ng ating katawan ay hindi malinis, ligtas o kaaya-aya. Ang ihi at dumi na inilalabas mula sa katawan ng tao (o kahit pa ng hayop) ay puno ng bacteria, viruses, at kahit pa fungi.

Kung hindi ibababa ang lid, asahang sa pag-flush ay isang katerbang bacteria-filled mist ang mabubuo. Ang mist na ito ay pwedeng kumalat nang ilang piye (feet). Ang pagsara ng toilet seat ay nakababawas ng pagkalat ng droplets.

Kung ang toilet bowl ay nasa inyong bahay at ang nakapaligid dito ay ang mga sipilyo, towel, sabon, tissue paper, ano na lamang kung mapupunta pa ang dumi at bacteria sa mga ito? Isipin na lamang kung mayroon pa kayong mga bata sa bahay.

At buti kung hindi lamang mga tao ang nagamit ng inyong banyo. Paano kung may mga alaga pa kayong hayop na gagamit ng toilet bowl sa kanilang pag-ihi o pagbabawas? Paano rin kung may ibang taong gagamit pa nito at hindi rin naman kayo sigurado kung sila ay malinis sa katawan o walang dalang sakit?

Maraming public comfort rooms sa ngayon ang nagpapaskil sa bawat cubicle ng sign na “Close the toilet lid before flushing”.

Mainam na sundin ito kahit pa sa loob ng bahay.

Kung nasa bahay, mas malaking bagay na regular na nalilinisan ang banyo lalo na ang toilet bowl.

Ngayon alam ninyo na kung bakit ginawa ang toilet lid – hindi iyan backrest o display lamang.