Pain killer masama sa kidneys

Pain killer medications, also known as analgesics, are widely used to alleviate pain and discomfort.

While pain killer can provide much-needed relief, it is important to understand their potential impact on the kidneys.

Ang kidneys o bato ay may mahalagang role sa pagsala ng mga dumi mula sa dugo. Namamantina ng kidneys ang proper fluid balance sa ating katawan. Certain painkillers, specifically nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), can have adverse effects on kidney function if used excessively or for prolonged periods.

Ang NSAIDs ay may function para harangan ng production ng certain chemicals in the body called prostaglandins, na involved sa inflammatory response. Oo, nakababawas ito ng pananakit at pamamaga pero apektado ang kidneys, because prostaglandins are also involved sa pagmamantina ng tamang blood flow to these organs.

Ang sobra o mahabang paggamit ng NSAIDs ay maaaring humantong sa pagkababa ng daloy ng dugo sa kidneys – daan para masira ang kidneys o humantong sa acute renal failure sa malalang mga kaso. Additionally, NSAIDs can cause fluid retention o iniipon ang fluid, na lalong magpapalala sa negatibong epekto sa kidney, potentially leading to edema or high blood pressure.

Ang ibuprofen, naproxen, at aspirin ay NSAIDs. Kung nainom kayo nito ay dapat naikonsulta rin sa doktor. Ipinapayo rin ng doktor na kung kayang matiis ang pananakit, mainam nang huwag nang mag-take ng NSAIDs.

May safe bang NSAIDs?

Kung may normal na function ang kidneys, ang mas safe na inumin sa mga nabanggit na NSAIDs ay ang aspirin basta hindi lalampas sa inirekomendang dosage ng doktor o ang payo na nasa label ng gamot.

Maging maingat sa mga ganyang uri ng gamot lalo na kung kayo ay may edad na o nasa peligrong magkaroon ng kidney issues o mismong may kidney problem na. Lalong maging maingat lalo na kung may iba pa kayong iniinom na mga gamot maliban sa NSAIDs.

Mainam din na magkaroon ng regular checkup sa inyong kidneys para maiwasan ang anumang problema.

 

Ano ang acute renal failure?

Ang acute renal failure ay tumutukoy sa isang biglaang pinsala sa bato o pagkabigo na nangyayari sa loob ng ilang oras o araw – ganyan kabilis. Ang acute renal failure ay nangangailangan ng pangangalaga dahil delikado ito at nakamamatay. Ang acute renal failure, gayunpaman, ay maaaring gamutin.