Pagsasanay ng Nayong Pilipino may layuning paunlarin ang kultural na pamumuno

Pagsasanay ng Nayong Pilipino may layuning paunlarin ang kultural na pamumuno

Bilang bahagi ng layunin nitong protektahan at isulong ang kultural na pamana sa pamamagitan ng pagpapalago at pagpapanatili sa nakatuong komunidad nito, ipinakilala kamakailan ng Nayong Pilipino Foundation (NPF) ang15 signature training program nito sa Iloilo City. Ito ay kasunod ng isang serye ng mga sesyon ng pagsasanay na inaalok ng Nayon sa mga sikat na lugar ng turista sa buong bansa.

Ang intensive cultural formation at heritage interpretation training, na isinagawa gamit ang Cultural Leadership Institute pedagogy ng NPF, ay nilahukan ng humigit-kumulang 40 miyembro ng tourism workforce na kumakatawan sa mga regional office ng Department of Tourism (DOT), na pinangangasiwaan ni DOT-Regional Director Crisanta Marlene “Krisma” Rodriguez.

Ipinaliwanag ni OIC-Undersecretary Verna Buesuceso ang layunin ng sesyon ng pagsasanay sa pagpapahusay ng kakayahan ng ating mga manggagawang turista na ipalaganap ang impormasyon tungkol sa mayamang pamana, kultura, at sining ng ating bansa sa ngalan ng kalihim na si Christina Garcia Frasco. Sinabi niya na ang layunin ng tatlong araw na workshop, na bahagi ng punong programa ng DOT, ang “Philippine Experience Program,” ay bumuo ng isang kultura, pamana, at arts caravan sa buong bansa upang i-highlight ang ating napakayaman na kultura, pamana, at mga yamang sining sa iba’t ibang rehiyon ng bansa.

Samantala, nangako si Gertie Duran-Batocabe, ang executive director ng NPF, na patuloy na i-institutionalize ang ground-breaking training program ng organisasyon habang naghahanap din ng mga partnership sa labas ng Office of Industry Manpower Development ng DOT. “Hindi tayo maaaring maging higit na nagpapasalamat na nakapagpatuloy tayo sa mga kursong CLI Intensive ng Nayong Pilipino, na magbibigay-daan sa mga kalahok na bumuo ng kanilang mga kasanayan sa pamumuno at pag-unawa sa proteksyon sa pamana ng kultura,” patuloy niya, na binanggit ang pagsasanay sa pagtuturo ng NPF bilang mahalaga sa pagpapagana sa mga kalahok upang maging malakas na tagapagtaguyod para sa pangangalaga ng kanilang partikular na pagkakakilanlan sa kultura.

Ang MakaNayon Leadership Training, na ipinakilala noong 2019, ay isang koleksyon ng cultural formation at heritage interpretation leadership training na sumusuri sa papel ng isang kultural na lider sa Pilipinas. Ang limang (5) modyul na bumubuo sa CLI MakaNayon ngayong taon ay ang MakaTao, MakaKalikasan, MakaBayan, MaPanagutan, at MakaDiwa. Ang Philippine Educational Theater Association (PETA), AnthroWatch, at mga akademikong espesyalista ay lahat ay nagtuturo ng mga modyul.

Kasama dito ang pagpaplano ng interpretasyon, na naglalayong sanayin ang mga opisyal o tagaplano ng turismo upang lumikha ng mga plano sa turismo na may balangkas ng interpretasyong pamana, gayundin ang interpretative na paggabay, na tutulong sa mga tour guide sa paglikha ng mga interpretive guide, interpretative walk, at interpretive talks na kinabibilangan ng lokal na nagsasama sa mga salaysay at interpretasyon.

Inilunsad ng DOT ang “Philippine Experience,” isang bagong marketing initiative na naglalayong i-promote ang mayamang pamana, sining, at kultura ng bansa upang mapalakas ang paglalakbay sa kapwa Pilipino at mga dayuhang turista. Kakailanganin nito ang paglikha ng mga naglalakbay na eksibit na nagpapakita ng mga natatanging sining, pamana, at kultura ng bawat lokasyon.

Ang NPF, isang organisasyong kaakibat ng DOT na itinatag noong Nobyembre 6, 1972 sa pamamagitan ng Presidential Decree 37, ay may responsibilidad na itaguyod ang pagkakakilanlang Pilipino sa pamamagitan ng paglikha ng mga parke at mga hakbangin sa pananaliksik.