Paghahanda sa lindol

earthquake

Ang trahedya tulad ng lindol ay walang eksaktong petsa kung kailan ito mangyayari ngunit maaari at kayang-kayang paghandaan. Ang tamang panahon para paghandaan ang lindol ay bago ito mangyari.

Ikaw man ay nag-iisa, may pamilya o mga kasama sa tahanan, mahalagang magkaroon ng emergency plan. Importanteng may sapat ding nalalaman sa paghahandang ito ang mga komunidad o organisasyon para masiguro ang kaligtasan ng bawat isa.

BAGO ANG LINDOL

Emergency Plan. Dito kailangang bigyang pansin ang mga bagay na maaaring mahulog na puwedeng makasakit. Magpokus din sa mga bagay na maaaring makaharang sa isang lugar na puwedeng daanan palabas. Huwag ding balewalain ang anomang puwedeng mahulog at pagmulan ng apoy o sunog.

Sa emergency plan, dapat alam ng bawat isa kung saan kayo puwedeng magtagpo kung kayo ay biglang naghiwalay. Paghandaan ang supply at medical kits para rito.

Makabubuting may nakahandang portable radio.

Supply Kit: Ang laman nito ay mga pagkain at inumin para sa ilang araw, pito, flashlight at mga baterya, listahan ng mga numero na kailangang tawagan.

Medical Kit: Ang medical o first aid kit ay naglalaman ng mga bulak, alcohol, gasa, sterile wipes, gamot sa sugat, medical strips o bandages, gunting at tsani, guwantes, instant cold pack, eye drops, thermometer at listahan ng mga ospital o barangay na maaaring tumulong sa inyo.

Makabubuting alamin kung paano isasara ang lahat ng utilities.

Ang mabibigat, malalaki at babasaging mga bagay ay ilagay sa ibabang bahagi ng istante o cabinet.

Protektahan ang bahay o gusali. Suriin ang buong bahay para sa potensyal na pagkasira nito. Siguruhing naka-secure ang mga bagay na puwedeng bumagsak – gaya ng refrigerator, bookcases, cabinets, TV.

Makakatulong din nang malaki ang pagkakaroon ng earthquake insurance policy.

HABANG MAY LINDOL

Habang nasa loob ng bahay o gusali, huwag na huwag lalabas, malaki ang tsansa na mabagsakan ng anomang bagay. Iwasan ito upang maiwasan din ang mas seryosong peligro gaya ng pagkasugat o pagkawala ng buhay.

Iwasang manatili sa kusina kung saan naroon ang liquefied petroleum gas o linya ng gas, at iba pang delikadong gamit.

Gawin ang “Drop, cover and hold”. Pumailalim sa matibay na lemesa at manatili rito para maiwasan na malaglagan ng salamin at iba pa. Iwasan din ang elevator.

Protektahan ang ulo at leeg gamit ang inyong mga braso at kamay. Kung walang matibay na lamesa, magtungo sa interior wall na malayo sa mga bintana. Umupong nakatiklop ang mga tuhod upang maitago rin ang mahahalagang organs.

Kung nasa labas, manatili lamang sa lugar o iwasan ang mga gusali o street lights na pwedeng bumagsak.

Kapag nasa sasakyan, manatili lamang sa loob at iwasan din ang pagpuwesto malapit sa mga gusali, puno, overpass, o mga tulay.

PAGKATAPOS NG LINDOL

Kung nakasisigurong tapos na ang lindol ay suriin ang sarili kung ligtas at walang sugat na natamo.

Maging maingat sa paglabas sa gusali dahil maaaring magkaroon ng aftershocks – daan upang magpatuloy pa ang pinsala sa naapektuhan nang sira sa konstruksyon.

Suriin ang appliances. Maging maingat sa pagbukas ng mga cabinet.

Kung naipit o nakulong sa isang lugar, tumawag o magtext gamit ang telepono kung mayroon. Maaaring gumawa ng ingay sa pagkatok sa mga bagay upang marinig ng mga tao na nasa labas. Iwasang sumigaw o paulit-ulit na paggawa nito upang hindi maubos ang lakas.

Huwag nang subukan pang pumasok sa nasirang gusali.

Iwasan din ang pagpunta sa dagat at pumunta sa mataas na lupa. Iwasan din ang baha dahil maaaring nahulugan ito ng debris, kemikal at iba pa.

Makinig sa balita.