Paggunita sa Ash Wednesday: Makabuluhang araw ng pagninilay, pagbabago

Ang Ash Wednesday o Miyerkoles ng Abo ay isang makabuluhang araw sa Christian calendar na nagmamarka ng simula ng panahon ng Kuwaresma. Ito ay sinusunod ng iba’t ibang denominasyong Kristiyano, kabilang ang mga Katoliko, Anglican, at ilang simbahang Protestante.

Ang pangalang “Ash Wednesday” ay nagmula sa tradisyon ng paglalagay ng abo sa mga noo ng mga mananampalataya sa hugis ng isang krus, na sumisimbolo sa pagsisisi at kamatayan.

Ang pagdiriwang ng Ash Wednesday ay nagsimula noong mga unang siglo ng Kristiyanismo.

Ito ay araw ng Miyerkoles kasunod ng Shrove Tuesday, na kilala rin bilang Mardi Gras o Fat Tuesday, na siyang huling araw ng kapistahan bago magsimula ang panahon ng pag-aayuno ng Kuwaresma.

Sa Ash Wednesday, ang mga mananampalataya ay nagtitipon sa mga simbahan para sa isang espesyal na serbisyo kung saan ang pari o ministro ay naglalagay ng abo sa kanilang mga noo, kadalasang sinasamahan ng mga salitang, “Tandaan na ikaw ay alabok, at sa alabok ka babalik.” Ang gawaing ito ay nagsisilbing paalala ng mortalidad ng tao at ang pangangailangan para sa pagsisisi at espirituwal na pagbabago.

Sa buong araw, maaaring piliin ng mga indibidwal na panatilihin ang abo sa kanilang mga noo bilang isang nakikitang tanda ng kanilang pangako sa pag-obserba ng panahon ng Kuwaresma. Bukod pa rito, ang Ash Wednesday ay minarkahan ang simula ng 40-araw na yugto ng pag-aayuno, panalangin, at pagmumuni-muni, na sumasalamin sa 40 araw na ginugol ni Jesus sa pag-aayuno sa ilang bago simulan ang kanyang ministeryo. Ang panahong ito ay nakikita bilang isang pagkakataon para sa mga mananampalataya na lumapit sa Diyos, suriin ang kanilang buhay, at humingi ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan. Ito rin ay panahon ng disiplina sa sarili at pagmumuni-muni sa sarili, dahil maaaring piliin ng mga indibidwal na isuko ang ilang mga indulhensiya o gumawa ng mga gawa ng kawanggawa at paglilingkod sa iba.

Sa pangkalahatan, ang Ash Wednesday ay may malaking kahalagahan para sa mga Kristiyano dahil ito ang nagtatakda ng tono para sa taimtim at repleksyon na panahon ng Kuwaresma.

 

Kuwaresma

Ang Kuwaresma ay salitang Latin na “Quadragesima” na ang ibig sabihin ay “pang-apatnapu.”

Tumutukoy ang Kuwaresma sa paggunita ng 40 araw na pag-aayuno (fasting) at pagdadalangin ni Hesukristo sa disyerto bago simulan ang kanyang pampublikong ministeryo.

Ito ay isang yugto ng 40 araw na humahantong sa Pasko ng Pagkabuhay, simula sa Ash Wednesday at nagtatapos sa Black Saturday. Ang Kuwaresma ay isang taimtim na oras ng pagninilay, pagsisisi, at paghahanda para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Hesukristo.

Sa Ash Wednesday, Good Friday at sa lahat ng Biyernes sa panahong ito ay ipinagbabawal ang pagkain ng karne.

Sa panahon ng Kuwaresma, tatlo ang pangunahing aktibidad dito ng mga Kristiyano, ang panalangin, pag-aayuno, at paglimos. Panahon ito ng paggunita sa gawain ni Hesukristo bago siya ipako sa Krus at ibinuwis ang sarili para sa sanlibutan.