Bisa ng gamot nakukuha sa tamang oras ng pag-inom

Gamot medicine

Ang pag-inom ng gamot ay nakabase sa payo ng doktor, nakadepende sa sistema o kondisyon ng katawan, at ang bisa nito ay nakukuha rin sa tamang oras ng pag-inom.
Gayundin, ang oras ng pag-inom ng gamot ay nakabatay ayon sa uri nito, epekto sa katawan at ang tinatawag na side effects.
Tandaan natin na ang pag-inom sa tamang oras ay hindi lamang isang paraan upang maiwasan ang iritasyon o pananakit mula sa mga side effect, maaari rin itong magkaroon ng malaking implikasyon para sa iyong kaligtasan.

Kailan dapat inumin ang gamot?

May mga gamot ding dapat inumin na naaangkop sa oras dahil ito ang panahon kung saan mas makukuha nang husto ang benepisyo nito at nababawasan ang side effects na maaaring ibigay nito. Halimbawa nito ay mga gamot na maaaring maging dahilan ng pagkaantok o bahagyang pagduduwal.
Kalimitang pinaiinom ang gamot tuwing walang laman ang ating tiyan. Halimbawa naman ito ay kung ang anyo ng gamot ay tableta na dapat inumin isang oras bago kumain o dalawang oras matapos kumain – maliban na lamang sa iba pang payo sa inyong ng inyong doktor.
May ganitong abiso sa pag-inom dahil may mga uri ng gamot na naaapektuhan ng ating kinakain at kailan natin ito kinakain. Halimbawa, kung kumakain ka at sasabayan mo ito ng pag-inom ng tableta, maaaring ma­kagambala ito sa pagproseso ng tiyan at bituka.
May mga gamot ding mas akmang inumin na may laman ang tiyan. Ito ay dahil kayang iproseso nang maayos ng katawan ang gamot, halimbawa nito ay mga aspirin o mga non-steroidal anti-inflammotory na gamot.
Gayundin, ang mga gamot na nagiging sanhi ng paduduwal at pagsusuka ay mas tamang inumin kapag tapos nang kumain upang mabawasan ang epekto nito.

“High blood ako, ang sabi ng doktor ay inumin ko raw ang gamot tuwing umaga. Bakit sa umaga?

May gamot tulad ng diuretics na para makontrol ang pagtaas ng blood pressure. Pinatataas nito ang pangangailangan sa pag-ihi, kaya kailangan ay inumin ang gamot sa araw at hindi maistorbo ang pag-tulog sa gabi.
Sa pag-aaral ang blood pressure ay normal na nababa habang lumalalim ang gabi. Nagsisimula rin itong tumaas bago ka pa magising at patuloy na nataas sa during day time.

Pag-inom ng gamot sa parehas na oras mahalaga

Tandaan muli natin ang bisa ng gamot ay nasa tamang oras din ng pag-inom nito.
Ihalimbawa natin dito ang contraceptive pills. Kung ininom mo ito ng ala-7:00 ng umaga ang sumunod na (o bawat) araw ay dapat nasa ala-7:00 rin ng umaga. Ang pag-inom sa oras nito ay napakahalaga, para maiwasan ang pagbubuntis.
Para sa inyong kaligtasan, mas mainam na magtanong sa inyong doktor.