Pag-iisip nang sobra, masama sa kalusugan

Isa ka ba sa mga taong sobra kung makapag-isip? Masama ang sobrang pag-iisip dahil makaaapekto ito sa kondisyon ng iyong utak – sa halip na maging malusog ay nasisira ito. Kapag hindi ito naagapan ay mauuwi ito sa pagiging ugali at kalaunan ay makasisira sa iyong araw-araw na pamumuhay.

Tandaan na anumang sobra ay negatibo na sa bandang huli at ikaw ang unang maghihirap dahil dito. Maaaring makaranas ka ng anxiety o pagkabalisa, depresyon, panic attack dahil sa sobrang pag-iisip dahil mayroon ka nang unrealistic fear para mas tumaas pa ang iyong pag-aalala.

Ang sobrang pag-iisip ay nakasisira rin ng relasyon sa iba at mawawalan na ng gana sa mga bagay-bagay.

Kapag sobrang mag-isip ang isang tao, gumagawa siya mismo ng kanyang ikai-stress na dapat sana ay nilalabanan o nakatuon ang isip sa realidad.

Mga senyales na sobra na ang pag-iisip

– Kapag panay-panay mong sinasabi ang nangyari sa iyo na iniisip mong hindi maganda o nagdulot ito ng kahihiyan sa iyo, kahinaan, kasiraan, at iba pa

– Kapag iniisip mo lagi ang bagay na hindi pa naman nangyayari o malabong mangyari

– Kapag ang pag-iisip ay nakasisira na ng konsentrasyon sa trabaho

– Kapag napapansin na ng mga nasa paligid mong hindi ka na makausap o mahirap kausap, tulala, nagsosolo o lumalayo

– Kapag kinakain na nito ang oras ng iyong pagtulog o pagkain na kalaunan ay masisira ang kalusugan at babagsak ang katawan

– Kapag inaagaw na nito ang oras sa pamilya, kaibigan at iba pa

Paano maiiwasan ang sobrang pag-iisip?

– Kailangang alam mong sobra ka nang nag-iisip. Obserbahan ang sarili kung paano ka mag-isip. Kapag ramdam na nang iba kung paano ka mag-iisip, tanggapin na ito ay maling kaugalian na dapat ihinto at gawan ng aksyon para makawala sa ganitong pag-uugali

– Kailangang maging focus sa active problem-solving at hindi hahayaang isipin na nandoon ka lamang lagi sa prblema. Humingi ng tulong sa mga taong positibong mag-isip o may magandang pananaw sa buhay

– Iwasan ang pag-inom ng alak at paninigarilyo

– Mag-ehersisyo nang regular

– Kumain nang tama at may sustansya

– Matulog sa oras

– Magkaroon ng reflection. Isipin na may magandang mangyayari pa sa hinaharap tulad ng mga nangyari sa iyo noon

– Kapag hindi talaga makontrol ang sobrang pag-iisip, agad nang magpakonsulta sa doktor