Pababago-bagong panahon nagdudulot ng sakit

Ayon sa mga pag-aaral, ang pabago-bagong klima ay nagdudulot ng sakit.

Natural na may depensa ang katawan kung maganda ang ating lifestyle, tama ang pagkain at nasa oras ito, may sapat na ehersisyo at pahinga, at may kontrol sa stress. Ngunit ibang usapin kapag biglaang nagbabago ang panahon.

Ang katawan natin ay may tamang kondisyon sa tiyak na oras o panahon, ngunit kapag nag-iba na ang temperatura hindi ganoon kabilis makasabay sa pagbabago ang ating katawan. Problema kung hirap makasabay ang katawan ay maaaring nagbibigay na ito ng sakit.

Sa pagpalit ng panahon ay nariyan ang pagsulpot ng iba’t ibang klase ng virus.

Isyu sa pagpalit ng panahon

– Sa pag-aaral, nasa upper respiratory ang epekto ng biglaang pagpalit ng panahon. Kung sa tiyak na panahon ay biglang iinit pero ang suot mo ay panlamig, nag-a-adjust ang katawan pero kung hirap ang pag-adjust ay maaaring maapektuhan ang immune response na maaaring maghatid ng upper respiratory infections.

Ang upper respiratory system. (Mula sa bio.libretexts.org)

Ang upper respiratory infections ay nakaaapekto sa upper respiratory tract o system kabilang ang lalamunan at sinuses.

Ang mga sintomas ng impeksyon ay ang pananakit ng ulo, lagnat, pagbara ng ilong, runny nose o ang madalas na pagtulo ng sipon, pagbahing, pananakit ng lalamunan o sore throat, pag-ubo at kapaguran.

Kapag nagbabago ang panahon, nahihirapang sumabay dito ang heating at air systems (sa bahay o opisina) at ang biglaang pagbabago sa naturang sistema na pagpapalit-palit na mga sistema ng pag-init at paglamig ay maaaring mag-dehumidify (nag-aalis ng moisture) ng hangin. Kapag walang moisture ang hangin asahan na may dala itong alikabok, pollen (nagbibigay ng allergies), mold at mildew kaya magdudulot ng problema sa sinus.

Ang problema sa sinus infection ay kapag nakaramdam ng pananakit sa noo, leeg, pagitan ng mga mata, sa ngipin, at itaas na bahagi ng panga.

– Pagkakaroon ng sipon at trangkaso. Pangkaraniwan ang mga sakit na ito pero kung napapadalas at napabayaan ay maaaring makahawa. Hindi masama ang umiwas sa sakit dahil mahirap magkasakit. Mabuting maghugas ng mga kamay at mag-spray ng disinfectant kapag may kasama sa room.

Sa pagbabago ng panahon, may virus na nade-develop o yumayabong at kumakalat dala ng sakit. Nariyan ang pagsama ng pollens at ibang allergens sa hangin na nasasagap ng tao at naipapasa-pasa nang hindi namamalayan.

Kapag malamig ang panahon at tuyo ang hangin, ang healthy nating sipon ay nababawasan na dapat bumabalot sa respiratory system kung kaya ang daanan ng hangin ay nalalagyan ng mikrobyo.

Para hindi maapektuhan nang husto sa pagbabago ng panahon, kailangang kumain ng masusustansyang pagkain, mag-ehersisyo, magpabakuna laban sa flu, magkaroon ng proper hygiene at lifestyle.

– Pananakit ng kalamnan at kasukasuan. Kung nasa malamig na panahon at biglang iinit, mahihirapan at posibleng maghirap ang katawang mag-adjust kaya makararanas ng pananakit. Unti-unti munang sanayin ang galaw ng katawan ayon sa pagpapalit ng panahon.

Sa paliwanag ng ibang pag-aaral, hindi mismo ang klima ang nagbibigay ng sakit kundi ang germs lalo na kapag malamig ang panahon.