Paano maiiwasan ang makalat na bahay?

“Makalat na kapaligiran, makalat ang kaisipan.”

Ako mismo ay naniniwalang kapag ang paligid ay makalat, mahihirapan kang mag-focus sa kung anoman ang ginagawa mo. Sabi rin sa kasabihan na kung gaano kakalat ang bahay mo, ganoon din kakalat ang desisyon mo. True enough for me because like what I have said, mahihirapan akong mag-focus.

Paano nga ba natin maiiwasan ang makalat na bahay? Hindi ba’t palaging sinasabi sa atin na ang pagbabago ay nag-uumpisa sa ating mga sarili? Ganoon din sa pagiging malinis na paligid. Kailangan nating umpisahang matutong maging malinis sa loob ng ating bahay. Kung nakasanayan na natin ang pagiging makalat hindi naman ibig sabihin na ipagpapatuloy na lang natin ang ganoong gawain dahil sa mga sinasabing hindi na magbabago kasi nakalakihan na.

Change is gradually not drastic. Hindi naman kasi gusto mong magbago ay magagawa mo na iyon nang isang araw lang. Unti-unting inaaral ang pagbabago. Umpisahan mo sa pagliligpit ng mga gamit na tapos mo nang gamitin. Sa ganoong paraan, mababawasan ang mga kalat na kailangang ayusin. At kung mayroon namang ibang mga kalat ay siguraduhing maililigpit ito nang maayos.

They say that 7 days of practice will become a hobby. Kapag straight seven days mo nang ginagawa ang pagliligpit, siguradong sa mga susunod na araw ay hahanapin na ng sistema mo ang pagliligpit. And someday, your hobby will become your nature. Hindi mo na kailangan pang pakiusapan ang sarili mong magligpit dahil kinakailangan, kung hindi kusa na ‘yong naka-program sa isip mo at hindi na naalis sa routine mo.

Cleanliness is a mindset.