Paano malalaman na mali ang yaya na kinuha?

Kapag may physical injuries ang mga bata na iniwan ninyo sa yaya o taga-alaga nito, hindi ba kayo magdududa? Paano pa kung hindi maipaliwanag ang sakit na natamo o naging paulit-ulit ito?

Sa panahon ngayon na maraming abusado, maliban sa nabanggit, paano ba malalaman kung mapagkakatiwalaan ang yaya na inyong kinuha para alagaan ang inyong mga anak?

– Kapag may kakaibang takot ang bata kapag kaharap o nakatingin sa yaya lalo na kung may itinatanong kayo sa bata

– Kapag nauubos ang mga pagkain na malayo sa inyong inaasahan. Maaaring magduda kayo kung paano ito nauubos, sino ang kumakain, o saan napupunta

– Kapag hindi marunong sumunod ang yaya sa ipinag-uutos at ipinagbabawal

– Kapag nagiging promotor ang yaya sa mga bagay na hindi dapat gawin at sabihin ng bata

– Kapag tumatanggap ang yaya ng bisita na wala sa panahon lalo na kung hindi alam ng employer

– Kapag masyadong tutok o hindi mabitawan ng yaya ang electronic gadgets tulad ng cellphone

– Kapag may nawawala sa bahay at tipong itinuturo ang bata sa pagkakasangkot dito

– Kapag gumagamit ang yaya ng mga gamit na hindi kaya at walang paalam

– Kapag mahilig sa tsismis ang yaya kahit pa sa kapitbahay o pangangapit-bahay

– Hindi nagre-report kung inaasahan ang yaya na magsabi ng mga nangyayari sa bata o sa bahay habang wala ang employer

– Kapag napapansing nahihilig sa gadgets ang bata na hindi ninyo inaasahan. Maaaring ito ang isang paraan ng yaya para panlibang sa bata kung may ibang pinagkakaabalahan ang yaya. O maaaring paraan ito para sa pagdidisiplina sa bata na hindi naman tama

Kapag hindi nagugustuhan ang alinman sa mga nabanggit, baka mas mainam na kausapin ang yaya para rito at kapag naulit nang naulit ay mas mainam nang hanapan na ito ng kapalit dahil baka mas lumala pa ang ugali ng yaya.