Paano makaipon ng pera? May shortcut ba para rito?

Bakit ba kailangan mag-ipon o mag-impok ng pera?

Maaaring ang sagot mo ay nakalinya rin sa mga tanong – para may pambili ng bagong labas na modelo ng iPhone? Para may pambili ng ticket ng concert ng BlackPink, BTS o ni Taylor Swift? Para may pang-ambag sa inuman ng barkada? Para mayroong panggala kasama ang mga beshy? Para may pambili ng bagong items ng BlackPink sa Strabucks?

Para naman sa iba, ang kanilang mga sagot ay nanggagaling din sa mas malalim na mga tanong – para may pambili ng ulam? Para may pambili ng gamot ni mama, papa, kapatid, lolo o lola? Para may pambayad sa pinag-iipunang house and lot? Para may panghulog sa lifetime insurance? Ano pa man ang mga dahilan natin para mag-ipon, maliit o malaki mang kadahilanan, ito pa rin ay maituturing na pag-iipon.

Sino-sino ba ang mga kailangan mag-ipon ng pera?

Wala namang nakatalaga na batas pagdating sa kung sino ang maaaring mag-ipon. Kahit pa man ikaw ay limang taong gulang at palagiang inaabutan ng pera ng mga magulang, maaari mo iyong itabi para sa pagdating ng panahon, mayroon kang madudukot kapag mayroong gustong bilhin o di kaya’y mayroong pangangailangan. Wala naman sa edad ang pag-iipon, nasa mindset ng bawat isa kung paano mo pamamahalaan ang perang dumarating sa iyo. Sa panahon ngayon, kahit limang buwang taong gulang na sanggol, mayroon ng ipon, hindi man galing sa kaniya, itinatabi naman iyon ng kaniyang mga magulang.

Mga iba’t ibang pamamaraan ng pag-iipon ng pera

Ayon sa kanta: “Kung ayaw may dahilan, kung gusto palaging mayroong paraan.” Maraming paraan kung paano makakaipon ng pera ang isang tao. Ang mga sumusunod ay maaaring ma-apply ng bawat isa:

Kung ikaw ay isang estudyante pa lamang, maaari mong subukan ang mga pamamaraan na ito:

 1. Planuhing maigi ang pagkain sa labas

-Hindi naman masama ang bigyan paminsan-minsan ang sarili ng pagkakataong kumain sa labas, ngunit, hindi rin naman maaaring palagiang kumain sa labas lalo na kung ikaw ay isang estudyante pa lamang at walang maraming ekstrang pera. Puwede ka namang kumain sa cafeteria o canteen ng inyong paaralan o ‘di kaya’y sa malinis na turo-turo. Maaari ka ring magbaon kung gugustuhin.

 1. Subukang huwag bumili ng mga mamahaling inumin

-Uulitin ko, hindi naman masama ang pagbili ng mga mamahaling inumin ngunit kapag ito ay paminsan-minsan lamang o ‘di kaya’y kapag mayroong nakatabing pera para roon. Puwede kang magbaon na lang ng tubig, o ‘di kaya’y kung gusto mo ng mayroong lasang inumin, maaari kang bumili ng palamig sa mga malilinis na bilihan, o ‘di kaya’y magtimpla ng juice bago pumasok. Kung kape naman ang nais, hindi naman masamang bumili sa Starbucks o sa Coffee Project paminsan-minsan, puwede ring magtimpla ng kape bago pumasok. Ganoon din sa milk tea, hindi masama ang minsan pero kung nais mo talagang magtabi ng pera para maka-ipon, magdalawang isip ka kung talaga bang kailangan mo na ng mga bagay na ito.

 1. Alamin nang maigi ang mga kagustuhan sa kailangan

– Mahalaga sa parteng ito dahil maiiwasan ang biglaang pagbili o impulsive buying. Halimbawa na lamang, mayroon ka namang ginagamit na telepono, maayos pa ito at walang sira pero nakita mo na mas maganda ang specs ng bagong labas na modelo ng isang cellphone at pakiramdam mo, mas magiging maayos ang bawat research mo kapag bumili ka ng ganoon, pag-isipan mong maigi. Alamin kung ito ba ay talagang pangangailangan at hindi ka na mabubuhay kapag wala ito, o isa lang ito sa mga kagustuhan mo upang makasabay sa magabagong panahon.

 1. Bumili ng mga second hand na libro

– Hindi naman required sa paaralan na bago ang mga librong gagamitin mo dahil hangga’t napakikinabangan at ito ay napapanahon pa rin, hindi mo na kailangan pang bumili ng bagong libro para lamang may gamitin. Mas makatitipid kung mayroon kang kapatid o kakilala na mabibilhan o mahihiraman mo ng librong magagamit mo.

 1. Ugaliing gumamit ng mga diskuwento para sa estudyante

– Maraming isinulong ang pamahalaan na diskwento hindi lamang para sa mga matatanda at PWD o person with disability, mayroong din silang para sa mga estudyante. Hindi naman masama ang paghingi ng diskwento sa kung ano man ang binibili dahil hindi naman ito ikalulugi ng nagtitinda. Kung mahilig kang humingi ng diskuwento at ito ay inipon mo, mayroon kang halaga na maaari mong magamit sa iba mo pang pangangailangan.

 1. Kung kakayanin ng katawan at schedule, kumuha ng part time job

– Hindi nakakahiya ang pagtatrabaho habang nag-aaral dahil sa ganitong paraan, natutulungan mo na ang iyong mga magulang, natutulungan mo rin pati ang iyong sarili. Maaari ka ring magkaroon ng kaluwagan sa pera kapag ikaw ay mayroong part time job dahil dito, maaari mo ring mapag-ipunan ang mga bagay na nais mong bilhin.

 1. Iwasan ang bisyo

– Simple lang, kapag walang bisyo, walang iniisip na pagkakagastusan, at kapag walang pinagkakagastusang bisyo, magkakaroon ng ipon.

 1. Maaari ka ring magbenta ng mga bagay na hindi mo na kailangan

– Pre-loved selling kung tawagin. Hindi ka lang makakaipon, makabibili ka rin ng kung anong kailangan mo.

 1. Maaari ring mag-swap ng mga gamit mo kaysa bumili ng bago.
 2. Subukang maghanap o mag-apply para sa scholarship.

– Sa panahon ngayon, marami ng pagkakataon ang mga estudyante para makapag-aral dahil marami ng offered na free education ang gobyerno, kung pagdating naman sa allowance, marami ring offered na scholarships ang gobyerno katulad ng BRO, CHED, TES at iba pa.

 1. Matutong humindi

– Sa Ingles, learn to say “No”. “No” sa nagyayayang kumain sa samG. “No” sa nagyayayang bumili ng inumin sa Starbucks, “No” sa nagyayayang gumala sa mall pagkatapos ng klase. Ang paghindi sa isang bagay ay kahit kailan hindi masama lalong-lalo na sa mga estudyanteng hindi kayang pigilan ang sarili kapag may nakitang gustong bilhin.

Marami talagang paraan ang pag-iipon, iyon ay kung gugustuhin mo talagang mag-ipon.

Paano ba mag-ipon ng pera? Ito naman ay pangkalahatang pamamaraan kung paano makapag-ipon:

The Seven Day rule

– Ito ay sikat na pamamaraan para makatulong sa pag-iipon. Halimbawa, mayroon kang gustong bilhin na bag ngunit hindi sapat ang hawak mong pera para bilhin iyon ngayon. Bigyan mo ng pitong araw ang sarili mo para pag-isipan kung kinakailangan mo ba talagang bilhin ang bag na iyon. Karamihan sa sumusubok sa tuntuning ito ay nauuwi sa hindi na pagbili sa kung ano man ang gusto nilang bilhin matapos ang pitong araw. Ayon sa pag-aaral, dahil sa binigay mong pitong araw, madalas nawawala ang excitement mo na magkaroon ng bagay na iyon.

The 50-30-20 rule

– Ito ay isa sa mga pinakakaraniwan na uri ng paghahati ng suweldo. Ang 50% ay mapupunta sa pangangailangan, ang 30% ay mapupunta sa mga kagustuhan at ang 20% ay mapupunta sa ipon. Maaari itong gamitin ng mga dalaga at binata pang walang sinusustentuhan kundi ang mga sarili lamang nila. Dahil makikita sa datos na napupunta ang mas malaking bahagi ng kalahati ng sahod sa kagustuhan.

The 40-30-20-10 rule

– 40% ay mapupunta sa ipon, 30% ay mapupunta sa pangangailangan, 20% sa kagustuhan at 10% sa iba pang bagay katulad ng donasyon at iba pa.

The 70-20-10 rule

– Ito naman ay common sa mga mayroon ng pamilya. Ang 70% ay mapupunta sa mga pangangailangan, 20% ay sa ipon at 10% naman sa kagustuhan.

The ipon challenge

– Ito naman ngayon ang isa sa mga nauusong pamamaraan ng pag-iipon na kung saan maglalagay sila ng eksaktong halaga ng pera at iyon lamang ang halaga na maaari nilang itabi. Maaaring araw-araw, lingguhan o ‘di kaya ay buwanan ang kanilang pagtatabi.

The money stuffing challenge

– Isa rin ito sa napapanahong uri ng pag-iipon na kung saan ay gumagamit sila ng mga envelop at doon nakalista ang mga gusto nilang pag-ipunan at kada sahod o dating ng pera ay nilalagyan nila ang mga ito ng laman.

Maraming paraan para tayo ay makaipon, depende na lang sa pamamaraan na gusto natin. Ngunit kahit kailanman ay hindi magiging masama ang pag-iipon dahil sa panahon ng pangangailangan mayroon tayong magagamit.

Paano makaipon ng pera? May shortcut ba para rito? Sa haba ng binabasa mo alam mo na ang sagot.