Paano mahihinto ang pagyoyosi?

Isang malaking hamon para sa mga “sunog-baga” ang mapahinto ang bisyong paninigarilyo.

May biro pa na mas madaling ihinto ang relasyon sa partner kaysa ang ihinto ang pagyoyosing ito.

Mahirap pakawalan ang bisyo lalo pa’t kasa-kasama ito sa araw-araw o karugtong na ito ng buhay ng isang nagyoyosi na nagbibigay ng ligaya sa kanila.

Pero paano ba matitigil ang pagyoyosi at bakit napakahirap nitong gawin?

Mahirap ihinto ang paninigarilyo dahil ang sigarilyo ay may nakaaadik na kemikal na nicotine. Ang addiction na nakukuha sa nicotine ay parang parehas ng nakukuha sa cocaine at heroin.

Ang nicotine ang nagpapagana sa kaligayahang nakasentro sa utak at ito ay sadyang nakaaadik. Kapag nahinto na ang nicotine sa paghinto rin mismo ng paninigarilyo, ang gumagamit nito ay nakararanas ng mga sintomas ng withdrawal, kaya ang tao ay muling babalik sa kanyang paninigarilyo para ihinto naman ang withdrawal symptoms.

ANO ANG WITHDRAWAL SYMPTOMS NG PANINIGARILYO?

– Hindi makatulog nang maayos o ang pagkakaroon ng insomnia

– Hindi mapalagay

– Iritable

– Hirap sa konsentrasyon

– Pagkakaroon ng depresyon

– Pagpapawis

– Nakararanas ng pagkapagod

– Madaling magalit o mainis

– Nangingig

– May palpitations

– Masidhing craving sa nicotine

– Mataas ang gana sa pagkain

– Balisa

– Nahihilo

– Masakit ang ulo

– Sira ang tiyan

Tinatayang 600 na ingredients ang nasa sigarilyo. Kapag ito ay nasindihan na, mahigit sa 7,000 chemicals ang inilalabas nito – 69 sa mga kemikal na ito ay nagdudulot ng cancer, at talagang marami ay toxic.

May pag-aaral din na mas mahirap ihinto ang nicotine kumpara sa heroin.

Sa pag-aaral pa, ang paninigarilyo ay una sa listahan para maiwasan ang kamatayan. Sa datos ng World Health Organization, umaabot sa 1.1 bilyong katao sa mundo ang naninigarilyo at tumataas pa ito dahil sa pag-iimbita ng naninigarilyo sa iba.

Sa mga huminto na sa paninigarilyo, aminado silang parang roller-coaster ride na hindi maayos ang kanilang pakiramdam sa umpisa ng paghinto sa bisyo. Iritable rin at hinahanap-hanap ang usok ng sigarilyo – iyan ang tinatawag na withdrawal.

Sa mga unang araw ay ganoon ang pakiramdam, nawawala at bumabalik ang mga sintomas. Habang tumatagal na walang sigarilyong ginagamit, ang utak ay nasasanay o napupunta sa neutral adaptation para maka-recover ang isang tao. Ito ay hanggang sa kaya na niyang walang sigarilyo sa kanyang bibig.

MGA PARAAN PARA MAHINTO ANG PANINIGARILYO

– Kailangang lubusang maintindihan ng naninigarilyo ang masamang epekto ng bisyong ito – right skill at knowledge

– Kailangang may family at social support para matulungan sa paghinto ng paggamit nito

– Dapat maintindihan ng smoker na ang bisyo niya ay nakahihina ng resistensya at kalaunan ito ay nakamamatay

– Ayon sa pag-aaral, makatutulong ang pagkain ng masusustansyang pagkain para mahinto ang paninigarilyo. Dito ay inaalam pa ang koneksyon ng vitamin D level ng smoker at abilidad na mahinto ang bisyo

– Makatutulong din ang deep breathing technique o pag-yoga. Matapos kumain, sa halip na may paghinga habang gamit ang yosi, maiging huminga nang malalim sabay labas ng hanging walang kasamang 7,000 chemicals ng sigarilyo

– Kailangang ma-realize ng smoker na sayang ang pera sa paninigarilyo dahil bukod sa mahal ito ay mahal din ang gastusan kapag nagkasakit at naospital

– Dapat maisip na kung itatabi na lamang ang perang pambili ng yosi ay makatutulong pa ito nang husto pambili ng mga bagay para mas mabuhay

– Ipaintindi na ang paghinto sa paninigarilyo ay pagsagip din sa buhay ng ibang tao lalo na ang mga taong malalapit o nakakasama ng nagbibisyo

– Nasa pag-aaral din na ang paninigarilyo ay may kaugnayan sa depresyon, attention deficit hyper disorder o ADHD, at post-traumatic stress disorder

– Humingi ng tulong sa mga propesyunal o eksperto