Our Lady of the Pillar Parish: Yaman ng kasaysayan, kultura ng Isabela

Ang harapan ng Our Lady of the Pillar Parish ng Cauayan sa lalawigan ng Isabela. Mamamasdan ang karatulang Latin na “PORTA SANCTA” na ang ibig sabihin ay Banal na Pintuan o Holy Door. (Kuha ng Bilibb)

Kung kayo ay relihiyoso at mapapadpad sa Cauayan sa lalawigan ng Isabela ay matatagpuan ninyo ang Our Lady of the Pillar Parish o (Nuestra Señora del Pilar).

Puntahin ang lugar dahil isa ito sa mga pinakamatandang simbahan sa Isabela at sa iba pang kuwentong nakadikit dito.

Kasaysayan ng Cauayan at ng Kristiyanismo

Noong 1739 ay may mga Dominikanong Misyonaryo na dumayo sa nayong Turayong at sinimulan ang pamayanang Kristiyano kung saan binubuo lamang ito noon ng 140 na mga Gaddang, unang nanirahan sa lugar. Nang sumunod na taon ay sumibol ang pangalang Cauayan. Hango ang pangalan ng lugar sa kawayan na saganang nakakalat dito.

Ang hindi matatawarang disenyo at pinta sa kisame sa loob ng Our Lady of the Pillar Parish ng Cauayan sa lalawigan ng Isabela. (Kuha ng Bilibb)
Ang malapitang kuha sa altar ng Our Lady of the Pillar Parish ng Cauayan sa lalawigan ng Isabela. (Kuha ng Bilibb)

May ibang etnikong grupo tulad ng mga Ilongot, Igorot at Bayaua ang nanggulo noon sa mga misyonaryo para umalis ang mga ito sa lugar sa pag-aakalang mga bayolente sila. May isang anak ang lider ng tribo na nagsabing hindi totoo ang paratang na iyon. Nanatili ang mga pari at noong 1941 idineklara ng mga Dominikanong awtoridad sa Maynila na ang nasabing komunidad ay ganap nang parokya na dedikado sa Mahal na Ina ng Haligi o Our Lady of Pillar (Nuestra Señora del Pilar).

Ang looban ng Our Lady of the Pillar Parish ng Cauayan sa lalawigan ng Isabela. (Kuha ng Bilibb)

Ang unang simbahan dito ay itinayo ng paring si Juan Prieto na niyari mula sa mga galvanized iron para sa bubong at pulang ladrilyo (bricks). Sa paglipas ng panahon ay may ilang bahagi ng gusali ang sinira ng matinding lindol kabilang ang tower nito. Sinundan ito ng restoration at sa paglipas pa ng maraming taon ay pinasinayaan ito noong Abril 12, 2014. Dito na nagkaroon ng dalawang palapag bilang parish pastoral center na may mga tanggapan, function rooms, at isang museo ang simbahan.

Ang mga turista na nasa bell tower ng Our Lady of the Pillar Parish ng Cauayan sa lalawigan ng Isabela. (Kuha ng Bilibb)
Ang tanawing makikita mula sa bell tower ng Our Lady of the Pillar Parish ng Cauayan sa lalawigan ng Isabela. (Kuha ng Bilibb)

Ang Nuestra Señora del Pilar ay nakasunod sa arkitekturang baroque at hindi matatawarang disenyo nito sa loob. Hahanga rin sa pulidong mga pinta sa kisame na nagpapakita ng pagkokorona sa Mahal na Birheng Maria.

Sa labas ng gusali ay makikita ang colonial bells noong 1792 at 1843 bilang saksi sa kasaysayan ng simbahan.

Ang malaking Last Supper na installation sa labas Our Lady of the Pillar Parish ng Cauayan sa lalawigan ng Isabela. (Kuha ng Bilibb)

Ang malalaking imahe sa paligid ng simbahan

– Pieta

– Mahal na Birheng Maria

– Last Supper

– Mukha ni Hesukristo

– The sorrowful Mother

– Mga Arkanghel: Gabriel, Miguel, Rafael, at iba pa

Ang malaking Naghihinagpis na Inang si Birheng Maria na installation sa labas Our Lady of the Pillar Parish ng Cauayan sa lalawigan ng Isabela. (Kuha ng Bilibb)

Ayon sa kasaysayan, ang unang kura paroko rito ay si Pedro Sierra. Lahat ng kura paroko na nagbigay serbisyo rito ay mga Kastila. Ang unang Pilipino kura paroko ay si Fr. Proseso Cortes noong 1912.

Noong Hunyo 27, 2019 ang Complex ng Nuestra Señora del Pilar ng Cauayan ay idineklara ng Pambansang Museo ng Pilipinas bilang Mahalagang Yamang Pangkalinangan (Important Cultural Property).

Nais itong puntahan? Hindi magiging problema ang parking sa mga may sasakyang dadayo sa simbahang ito.

Ang Our Lady of the Pillar Parish na may pinaghalong moderno at makalumang disenyo na matatagpuan sa Poblacion Road, Cauayan sa lalawigan ng Isabela. Ito ay malapit sa F. L. Dy Coliseum at Cauayan City Hall.