Ortograpiyang Boînën inilunsad sa Buhi North Central School

Matagumpay na ginanap ang Paglolonsar nyana Ortograpiyang Boînën (Paglulunsad ng Ortograpiyang Boînën) sa Buhi North Central School sa San Pedro, Buhi Camarines Sur noong Abril 18, 2024.

Ang okasyon ay dinaluhan sa pangunguna ni Michael Angelo Lacoste, kinatawan ni Kgg. Rey Lacoste na Mayor ng Buhi, Kgg. Letica Moralde, Tagapangulo ng Komite sa Edukasyon ng Sangguniang Pambayan, at ng iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Buhi, mga opisyal ng Kagawaran ng Edukasyon, mga gurong taga-Buhi, kinatawan mula sa iba’t ibang sektor ng Buhi, ng Translators Association of the Philippines, Inc. (TAP), at Komisyon sa Wikang Filipino (KWF).

Si Dr. Arthur Casanova, may-akda ng aklat na Ortograpiyang Boînën at Chairman ng Komisyon sa Wikang Filipino.

Binuo ang Ortograpiyang Boînën ng Boînën Orthograpy Writers o BOW sa gabay ng mga mananaliksik ng KWF at TAP. Ito ang pangalawang ortograpiyang inilimbag ng KWF para sa mga wika ng Rehiyong Bicol.

Ang matagumpay na paglulunsad ng Ortograpiyang Boînën ay nagpapahayag ng isang mahalagang yugto sa pagsisikap na mapanatili at itaguyod ang mga lokal na wika, na nagpapalakas sa kahalagahan ng iba’t ibang wika at pamanang kultural sa komunidad.