One size fits all, free size, at plus size ano ‘yun?

Madalas nating naririnig ang one size fits all, free size at plus size. Ano ba ang pagkakaiba ng mga ito?

ONE SIZE FITS ALL

Ito ay may kinalaman sa mga bagay, sitwasyon, o polisiya na akma para sa malaking sukat o dami ng tao. Pero kadalasan mas naririnig natin na ito ay may kinalaman sa item na isinusuot pero para sa marami ito ay hindi patas o komportable.

Sinasabi ng isang tag na one size fits all na ang isang blouse, halimbawa, ay kakasya sa ibang babae na pupuwedeng hindi naman talaga.

Hindi patas ang magbigay ng label sa item na “one size fits all” dahil hindi naman pare-parehas ang sukat ng mga tao. Para sa nakararanas, hindi ito realistic at kung minsan pa ay nakaiinsulto sa iba. Nakaiinsulto o nakasasakit ng damdamin dahil nasisira ang kompiyansa ng isang tao.

Kung ang isang tag ay nagsasabi ng one size fits all at sinuot ni Girl A, halimbawa, pero nang isukat na ni Girl B ay hindi naman pala kasya – maliban na lamang kung isang pares ito ng hikaw o mga panali sa buhok.

Para sa may alam, mas tamang sabihin na one size fits most (or many). Dito, may tsansa pa talagang magkasya ang item sa iba.

FREE SIZE

Kapag sinabing free size ang isang damit, ito ay iisang sukat lamang na kasya para sa small, medium at large.

Ang sukat na para sa small ay kasya pero hindi talaga masasabing maluwag o loose. Kadalasan ang tela ng damit na may label na ganito ay spandex o nababanat kaya kasya sa small, medium at large.

Hindi rin pwedeng asahan ang mga nakikita sa reading materials o sa monitor na damit na suot ng modele ay magiging saktong hitsura ninyo kapag suot na ang damit. Ito ay dahil iba-iba pa rin ang sukat ng katawan natin. Modelo lamang ang iyong nakita at matatawag na inspirational at para magkaroon ka ng idea kung ano ito kapag suot-suot mo na.

PLUS SIZE

Ito ang mga sukat ng kasuotan na akma sa malalaking hubog ng katawan: mataba na kasya hanggang XXL o depende sa description.

Sa wastong sukat ng damit na sakto sa katawan, mas mainam na isukat ito bago bilihin. Kaya maging maingat din kung bibili ng mga damit sa online stores.