‘No return, no exchange’ policy bawal ngunit may exemptions

Mariing tinututulan ng Department of Trade and Industry (DTI) ang pagpapatupad ng “no return, no exchange” policy sa mga negosyo.

‘Right to 3Rs’ ng consumers

Ipinagbabawal ng Consumer Act of the Philippines (R.A. 7394) ang patakarang “No Return, No Exchange”, na nagpapahintulot sa customers na gamitin ang kanilang “Right to 3Rs – Repair (pagkumpuni), Replacement (pagpapalit), at Refund (pagbalik ng perang ibinayad) sakaling ang  goods, items o kalakal na binili nila ay may depekto o pagkakamali.

Ang nasabing patakaran, na naghihigpit sa mga customer sa pagbabalik o pagpapalit ng mga biniling produkto, ay labag sa mga prinsipyo ng proteksyon ng consumer at patas na kalakalan. Kinikilala ng DTI ang kahalagahan ng pagtiyak na ang mga mamimili ay tumatanggap ng mga produkto na nakatutugon sa kanilang mga inaasahan at may magandang kalidad. Samakatuwid, itinataguyod nila ang pagpapatupad ng isang liberal na patakaran sa pagbalik at pagpapalitan na nakikinabang kapwa sa mga mamimili at mga negosyo.

Isa sa mga pangunahing dahilan ng paninindigan ng DTI laban sa “no return, no exchange” policy ay ang pagprotekta sa karapatan ng mga mamimili. Ang mga mamimili ay may karapatang umasa ng mga produkto na walang mga depekto at gumaganap bilang ina-advertise. Sa pamamagitan ng pagpayag sa mga pagbabalik at pagpapalitan, ang mga mamimili ay binibigyan ng pagkakataong tugunan ang anumang mga isyu o hindi kasiyahan sa kanilang pagbili. Itinataguyod din ng patakarang ito ang kumpiyansa at tiwala ng consumer sa marketplace, dahil ipinapakita nito na ang mga negosyo ay handang tugunan ang mga alalahanin ng customer at magbigay ng mga kasiya-siyang solusyon.

Bukod dito, ang isang liberal na return at exchange policy ay nakikinabang din sa mga negosyo. Bagama’t maaaring tingnan ng ilang negosyo ang mga return at exchange bilang isang pagkawala, mahalagang isaalang-alang ang mga pangmatagalang benepisyo. Sa pamamagitan ng pagpayag sa mga customer na bumalik o makipagpalitan ng mga produkto, maaaring mapanatili ng mga negosyo ang magandang relasyon sa customer, mapahusay ang reputasyon ng brand, at posibleng makaakit ng mga umuulit na customer. Nagbibigay din ito ng pagkakataon para sa mga negosyo na tukuyin at itama ang anumang mga isyu sa kalidad ng produkto, sa gayon pagpapabuti ng pangkalahatang kasiyahan ng customer.

 

May exemptions ba sa “no return, no exchange” policy?

Para sa pagiging patas sa hanay ng mga negosyante, mahalagang tandaan na ang “no return, no exchange” na patakaran ay hindi applicable o hindi nalalapat sa mga sumusunod na sitwasyon:

– Kung ang consumer ay nakabili ng produktong wala namang sira o depekto, hindi peke, at hindi expired. Sa ganitong sitwasyon ay maaaring hindi palitan ng nagtitinda ang item.

– Kapag ang depekto sa item ay kagagawan o nasa pagkakamali ng consumer.

– Kapag ang binili ay saklaw ng napag-usapan o kontrata ang “as-is, where-is” na mga transaksyon. Ang “as is where is” ay nangangahulugan na kung ano ang nakitang kondisyon at kalagayan ng binili ay hanggang doon lang ang pananagutan ng nagbenta.

– Kapag nagpasya ang customer na magbago ng isipan.

– Ang pagtitinda ng mga gamit na second-hand.