Muscle na tumitibok, ano ‘yun? Muscle twitching iyan

Minsan sa kalagitnaan ng ating aktibidad ay makararamdam tayo ng pagtibok o pagkibot ng ating kalamnan (muscle) sa partikular o maliit na bahagi ng katawan. Ang karaniwang pinangyayarihan nito ay ang mukha (sa bandang mata, pisngi), braso, at binti. Ang tawag sa pagkibot na iyan ay muscle twitching.

Ang muscle twitching na tinatawag ding muscle fasciculation ay nangyayari kapag may pag-urong o pagsisikip ng kalamnan. Ang ating kalamnan ay binubuo ng mga hibla (fiber) na kikokontrol ng mga ugat. Ang stimulation o pagkasira sa ugat ay maaaring maging sanhi upang ang kalamnan ay kumibot o tumibok.

Ang pagkakaroon ng muscle twitching ay minor lamang at hindi nagtatagal. Ang bagay na ito ay pangkaraniwan at normal ngunit maaaring senyales din ng nervous system disorder.

Ano-ano ang mga dahilan ng muscle twitching?

Ayon sa pag-aaral ito ang mga dahilan ng pagkibot ng kalamnan:

– Ang stress at anxiety (pagkabalisa at pag-aalala) ay maaaring maglabas ng neurotransmitters (chemical messengers sa katawan na naglilipat ng signals mula sa nerve cells patungong target cells) mula sa nerves na nagsusuplay sa kalamnan. Sa pagiging balisa ay maaaring maging hyperventilate (huminga nang abnormal sa bilis), na nagbabago sa konsentrasyon ng ions at pH sa iyong katawan, at nag-uudyok sa pagkibot ng kalamnan.

– Kapag may hormonal imbalances (thyroid o cortisol) ay maaaring maging sanhi ng pagkibot ng kalamnan sa pamamagitan ng pagbabago ng excitability ng nerves at muscles.

Dehydration o kakulangan sa tubig ng katawan ang isang dahilan ng muscle twitching. Mas mainam na uminom ng tubig – hindi fruit juices, soda, caffeinated drinks, o alak – upang mamantina ng kalamnan ang tamang dami ng asin sa katawan, na nagmamantina sa normal na muscle at galaw ng ugat.

Kasama rin sa usapin na ito ang hindi balanseng electrolyte sa katawan na sanhi rin ng muscle twitching. Ang tulad nito ay sobrang pagpapawis, sobrang ehersisyo, nawalang tubig sa katawan dala ng pagsusuka o pagdurumi.

– Ang kakulangan ng nutrisyon sa katawan ang isa pang dahilan kung bakit may pagkibot ng kalamnan. Ang partikular na elements at vitamins (micronutrients) ay kinakailangan ng katawan kahit kaunti lamang nito upang mapanatili ang normal na paggana ng mga kalamnan at ugat. Kapag hindi naging balanse ang dami nito (sobrang baba o sobrang taas) ay maaring maging daan sa muscle twitching.

– Ang sobrang caffeine (kape, tsaa, soda, energy drink, chocolate) o iba pang stimulants (nicotine gaya ng sigarilyo at tabako; amphetamines at cocaine).

Ang side effects ng gamot na iniinom. Maaaring suriin ang pakete nito o leaflet para sa impormasyon.

– Puwede ring maging dahilan ang sobrang pagod.

Kakulangan sa tulog. Malaking bagay ang magkaroon ng sapat na tulog dahil nakukumpuni nito ang ibang damage sa katawan at nare-recharge ang katawan.

Ang minor twitching ay less serious, lifestyle-related na mga sanhi. Pero kung ito ay grabe na, ito ay maaaring may seryosong kondisyon na may kaugnayan sa utak at gulugod (nervous system) – na mas mainam na ikonsulta sa doktor.

Kailan pa dapat ipakonsulta ang nararanasang muscle twitching?

– Kapag nakararanas nito ng higit sa dalawang linggo

– Kapag nararamdaman ito sa higit sa isang lugar o parte ng katawan

– Kapag nanghihina o naninigas ang apektadong lugar

– Kapag sa tingin mong may kinalaman ang gamot na iniinom lalo na kung ito ay multiple medications. Maaari rin kung kasisimula pa lamang ng medication at naramdaman na ito

– Kapag bagong diagnosed ka lamang sa medical condition

– Kapag nasabay ito sa iyong panghihina, lagnat, pagduduwal, pagsusuka, o pananakit ng ulo

– Kapag nangyayari kung kailan ka nagpapahinga