Moving dots sa mata, ano iyon?

Nagtataka ka ba sa nakikitang nagalaw o “moving dots” sa iyong mga mata lalo na kapag nakatitig ka sa liwanag o clear, wide space?

Ang gumagalaw na ito ay white blood cells (tinatawag ding “blue-sky sprites,” “eye floaters,” o “floaters”) na nawawala rin matapos ang ilang segundo. Ang itsura nito ay maaaring bilog o hugis bulate.

These floaters are tiny clumps of cells or gel-like substances that float inside the vitreous humor, the clear, jelly-like substance that fills the space sa pagitan ng lens at retina ng mata.

Ang moving dots na ito ay normal na function ng mga mata, ngunit hindi lahat sa atin ay nakikita ang nasabing moving dots. Karaniwang ding itong nararanasan ng matatanda.

Ang function na ito ay “maaari” ring senyales na may infection sa mata o sa ibang parte ng katawan. Mainam na magpakonsulta sa eye doctor o ophthalmologist para rito.

Mga senyales na dapat nang magpatingin sa eye doctor

– Kapag biglang dumarami ang moving dots na nakikita

– Kapag may kasamang panlalabo ng paningin

– Kapag nakararanas ng pananakit habang nakikita ang moving dots

– Kapag biglang lumabas ang moving dots matapos ang eye surgery o eye injury