Mother’s Day at ang pagnanais ni Anna Jarvis na mabawi ito

Heto na naman tayo sa pagdiriwang ng kahalagahan ng pagiging isang ina.

Alam ninyo ba ang pinagmulan ng okasyong Mother’s Day at kung sino ang nagpaumpisa nito?

Mahigit isang siglo na ang nakararaan, naging makasaysayan ang pinagmulan ng kilalang pagdiriwang.

Kasaysayan ng pagdiriwang ng Mother’s Day

Si Anna Maria Jarvis na isang high school teacher, anak ni Ann Reeves Jarvis, ang dahilan sa pagkakaroon natin ng Mother’s Day na taon-taong ipinagdiriwang.

Si Anna ay ipinanganak noong Mayo 1, 1864. Apat lamang sa 13 bata sa pamilya niya ang nabuhay hanggang sa pagtanda. Ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ay nag-iisang may sariling mga anak. Ang huling direktang descendant ng kanyang kuya ay pumanaw noong 1980s.

Anna Jarvis

Bagama’t hindi mismo isang ina, itinatag ni Anna ang isang araw para parangalan ang kanyang ina.

Ang mga pagnanais at pagsisikap ni Anna ay humantong sa pagtatatag ng Mother’s Day bilang isang kinikilalang holiday noong 1900s. Nilikha ni Anna ang Mother’s Day bilang isang paraan upang kilalanin ang mga sakripisyo ng mga ina para sa kanilang mga anak matapos na pumanaw ang kanyang ina noong 1905.

Ang inang si Ann na isang peacemaker ay gumawa noon ng isang concerted effort na isulong ang komunidad at pakikipagkaibigan sa mga ina sa magkabilang panig ng digmaan sa panahon at matapos ng Digmaang Sibil. Noong 1868, bumuo siya ng isang komite na tumulong sa pagtatatag ng mga unang binhi ng tinatawag ngayong “Mother’s Friendship Day.” Ipinagpatuloy ng kanyang anak na si Anna ang gawaing ito.

Hinangad noon ni Anna na parangalan ang kanyang sariling ina sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang intimate day ng pagdiriwang na napakalinaw na batayan ng holiday ngayon. Ang pinakaunang Mother’s Day ay ipinagdiwang noong 1908.

Carnation

Carnation, bulaklak para sa mga Ina

Bago pa man ang mga rosas at iba pang bulaklak na kilala ngayon, carnation ang unang bulaklak na simbolo sa pagkilala sa nanay noon.

Ginamit ni Anna Jarvis ang bulaklak na carnation ay representasyong ng pagmamahal at pagkilala sa mga nanay. Bilang malinaw na pahiwatig, ang pula ay para sa mga buhay na ina habang ang puti ay para sa mga yumao.

Mother’s Day naging batas

Opisyal na kinilala ng Pangulo ng Amerika na si Thomas Woodrow Wilson ang Araw ng mga Ina bilang isang pambansang holiday matapos itatag ni Anna Jarvis ang Mother’s Day International Association upang gawing pamantayan ang intimate day ng pagdiriwang tuwing ikalawang Linggo ng Mayo.

Ang Araw ng mga Ina ay unang ipinagdiwang sa buong Amerika noong Mayo 10, 1914 nang opisyal na idineklara ni Pangulong Woodrow Wilson na isa itong pambansang holiday na dapat ipagdiwang taon-taon sa ikalawang Linggo ng Mayo. Ang proklamasyong ito ay ginawa noong Sabado ng Mayo 9, 1914.

Pagnanais na mabawi, mapigil ang pagdiriwang ng Mother’s Day

Minsang pinigil ni Anna Jarvis ang Mother’s Day dahil para sa kanya ay nasira ang diwa nito.

Ang okasyon ay agad na naging isang komersyal na pagkakataon para sa mga nagtitinda na mag-alok at magbenta ng mga card, candy, mga bulaklak, at iba pa. Bilang tugon, sinimulan ni Anna ang mga boycott, walkout, at pinuna pa ang Unang Ginang ng Amerika na si Eleanor Roosevelt para sa paggamit ng okasyon bilang isang pagkakataon sa pangangalap ng pondo. Naisip niya na inaalis nito ang mga intimate at personal na bahagi ng pagdiriwang. Kalaunan ay ginugol ni Jarvis ang lahat ng kanyang pera sa labanang ito pa mabawi ang okasyon. Kalaunan ay namatay siya sa isang ospital sa edad na 84 noong Nobyembre 24, 1948.

Trivia kaugnay sa Mother’s Day

– Ang Mother’s Day ay ipinagdiriwang taon-taon tuwing ikalawang Linggo ng Mayo (habang ang Father’s Day ay tuwing ikatlong Linggo ng Hunyo).

– Mahigit sa 50 bansa ang nagdiriwang ng Mother’s Day. Gayunman, hindi lahat ay nagdiriwang sa ikalawang linggo ng Mayo.

– Mas maraming nakakaalala tuwing Mother’s Day sa mga pagtawag sa telepono upang kilalanin ang dedikasyon ng mga nanay kumpara sa mga ordinaryong araw. Reportedly, tinatayang 122 million calls ang nagaganap para sa naturang okasyon.

– Dahil sa Mother’s Day, ikatlo ang holiday o okasyon na ito bilang dahilan sa pagtaas ng benta ng mga bulaklak at halaman. Ang una sa listahan ay ang Valentine’s Day at ang ikatlo ay ang Christmas Day.

– Bukod sa cards at mga bulaklak, ang isa pang sikat na regalo para sa Araw ng mga Ina ay alahas.

– Nagiging abala rin ang mga restaurant at iba pang kainan tuwing Mother’s Day sa dami ng mga tao.

– Ang mga katawagang “mom”, “mommy” o “mama”, at iba pa ay nagmula sa mga sanggol. Ang tunog ng ‘ma’ ay isa sa mga unang tunog na nagagawa ng karamihan ng mga sanggol, kaya naman ang salita para sa ina sa halos lahat ng wika ay nagsisimula sa titik na ‘M’ o naglalaman ng ilang pagkakaiba-iba ng tunog ng ‘ma’.

– Sa England, tinatawag ang Mother’s Day bilang Mothering Sunday.

– Sa panahon ng Greek mythology (mga 700 BC), ipinagdiriwang na ang tungkulin at dedikasyon ng pagiging ina. Ang mga Griyego ay nagkakaroon ng mga pagdiriwang sa tagsibol bilang parangal kay Rhea, ang diyosa ng pagkamayabong, pagiging ina, at henerasyon.