Mid-year bonus handa na para sa mga empleyado ng gobyerno

Department of Budget and Management (dbm.gov.ph/)

Magsisimula nang makatanggap ang mga empleyado ng gobyerno ng kanilang mi-year bonus sa Lunes, Mayo 15 ayon sa Department of Budget and Management (DBM).

Ang anunsyo ng DBM nitong Linggo, Mayo 14 ay nagpapaalala sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na ang nasabing insentibo ay dapat na maibigay agad sa mga empleyado.

Ang mga empleyado ng gobyerno na nagtrabaho nang hindi bababa sa apat na buwan mula noong Hulyo 1 ng nakaraang taon ay makatatanggap ng midyear bonus, na simula ng Mayo 15 ay katumbas ng isang buwang pangunahing suweldo.

“I am happy to announce that our civil servants will be receiving their mid-year bonus this year, as provided in the agency-specific allocation under the 2023 General Appropriations Act or GAA,” ani DBM Secretary Amenah Pangandaman.

Ayon pa sa DBM, ang pagkakaloob ng mid-year bonus sa mga tauhan ng mga probinsya, lungsod, munisipalidad, at barangay ay dapat itakda ng kani-kanilang sanggunian.

Paglilinaw sa mid-year bonus, ang mga manggagawa ay dapat na nagtatrabaho pa rin sa ngayon at may hindi bababa sa isang katanggap-tanggap na grado sa performance upang maging karapat-dapat sa perang makukuha.

Iba pang dapat mga kondisyon sa pagbibigay ng mid-year bonus

Responsable ang parent agency sa pagbabayad ng midyear bonus ng mga empleyado na lumipat mula sa isang ahensya patungo sa isa pa, habang sa secondment ay babayaran ng recipient agency.

Ang mga empleyado na nagtatrabaho nang part-time sa isa o higit pang mga ahensya ay makatatanggap ng mid-year bonus na direktang nauugnay sa bilang ng mga oras/araw ng part-time na trabahong natapos.

Alinsunod sa naaangkop na mga kinakailangan ng kautusan na ito, ang isang sapilitang retirado na ang mga serbisyo ay pinalawig ay maaaring makatanggap ng mid-year bonus.

Ang insentibo ay igagawad sa lahat ng mga sibilyan na posisyon, anuman ang kanilang katayuan -full o part-time, regular, kaswal, kontraktwal, appointive, o elective nature.

Gayundin, ang mga sangay na ehekutibo, lehislatibo, at hudikatura ay kasama dito, kasama ng mga komisyon sa konstitusyon, mga unibersidad at kolehiyo ng estado, at mga negosyong pagmamay-ari o pinamamahalaan ng gobyerno.

Kasama rin sa mga karapat-dapat na tauhan na makatanggap ng mid-year bonus ang mga tauhan ng militar ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng Department of National Defense at mga unipormadong tauhan ng Philippine National Police, Philippine Public Safety College, Bureau of Fire Protection, at Bureau of Jail Management and Penology ng Department of Interior and Local Government, Bureau of Corrections ng Department of Justice, Philippine Coast Guard ng Department of Transportation, at National Mapping and Resource Information Authority ng Department of Environment and Natural Resources.

Samantala, ang mga pormal na sinampahan ng mga kasong administratibo at/o kriminal na nakabinbin pa para sa pagresolba, ay may karapatan sa mid-year bonus hanggang sa mapatunayang nagkasala sa pamamagitan ng pinal at executoryong hatol: Sa kondisyon, na:

– Ang mga napatunayang nagkasala ay hindi magiging karapat-dapat para sa mid-year bonus sa taong naging opisyal ang hatol. Dapat ibalik ng mga empleyado ang mid-year bonus na nakuha nila sa partikular na taon.

– Ang mga apektadong empleyado ay magiging karapat-dapat para sa mid-year bonus kung ang parusang ipinataw ay isang pagsaway (reprimand) lamang.