Mga taong hindi dapat pautangin ng pera

Nauunawaan natin na hindi laging mayroong pera ang tao, may mga kinakapos lalo na kung may biglaan o hindi inaasahang gastusin. Kapag nasa ganitong sitwasyon ang ibang tao at lumapit at utangan kayo ng pera dahil kayo ang nakaluluwag o puwedeng lapitan, agad ba kayong magpapautang?

Kahit sa pagpapahiram ng pera, dapat may matuwid din kayong dahilan para tulungan ang ibang tao. Mahirap din naman ang kitain ang pera, mahal ang bilihin at marami pang bayarin.

Sa panahon ng kagipitan sa pera, lumalabas din ang ugali ng taong humihiram. Sa pagpapahiram, isang dahilan ito para masira ang relasyon natin sa ibang tao kapag hindi sila nagiging tuwid sa pag-uugali. May katangian ba na dapat hanapin sa taong pauutangin ng pera?

Mga taong hindi dapat pautangin ng pera

Negatibong ugali

Kapag sa maraming aspeto ng buhay ay negatibo ang pag-uugali ng taong nangungutang, huwag na silang pahiramin pa. Ang mga taong ito ay ang mahihilig sa tsismis, may sakit na inggit, mapang-isa, at iba pa.

May history o background na hindi nagbabayad ng pera

Maraming taong ganito na matapos silang itawid sa pangangailangan nila dahil napautang ng pera ay hindi nagbabayad nang maayos – nagpapahirap sa kapuwa. Kung may pagkakataon ay ipagtanong o alamin nang palihim kung ang taong pauutangin ng pera ay maayos magbalik ng hiniram.

May ibang lifestyle

Dapat kilala ninyo ang taong pauutangin ng pera. Kung ang tao ay maluho at walang direksyon ang pagiging maluho, iwasang pahiramin ang taong ganito ng pera. Kung hihiram ng pera para lamang ipangluho, ipanghanda para magkaroon ng party ay magdalawang isip muna. Isipin ninyo, habang kayo ay nagpahiram ng pera na maaari ninyong gamitin sa inyong mismong pangangailangan ay mapupunta lamang sa mga taong hindi marunong humawak ng pera o iresponsable. Titipirin ninyo ang inyong pagkain habang ang nangutang ay nagpapakain dahil nagpa-party. Tandaan, hindi inuutang ang pang lifestyle.

Mapagmalaki

Marami ang taong ganito kapag sinisingil na. Kung nakaranas ka na ng taong ganito ang pag-uugali matapos na mapahiram ng pera ay huwag nang bigyan pa ng pagkakataon na makautang pa muli sa inyo. Marami sa mga iyan ay sila na ang mali sila pa ang mapagmalaki.

Kaibigan o kamag-anak

Maraming relasyon na ang nasira dahil sa pagpapahiram ng pera sa mga kaibigan o kamag-anak. Mataas kasi ang tendency na hindi na nila kayo babayaran dahil sa ipinapalagay lagi na “kaibigan naman” o “kadugo naman” kaya naroon na “consider your loan as good as gone.”

Ano ang dapat gawin?

Kung magpapahiram ng pera, mainam na ipahiram ang halaga na magiging komportable kayo. Halimbawa, kung P5k ang hinihiram ay P1,000 lamang ang iabot – hindi man kayo mabayaran ay hindi ito ganoon kasakit sa inyo. Isipin ninyo rin na maaari kayong magkaroon ng emergency o iba pang problemang pinansyal. Mainam sana kung kayo ang mawalan ay mahiraman kayo ng pera, paano kung wala?

Tandaan na sa paghiram ng pera, hindi lamang pera ang hinihiram kung hindi maging ang respeto. Ito ang respetong ibabalik at iingatan at hinding-hindi sisirain dahil lamang sa pera.